آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲

چکیده

اختلال بد شکلی بدن یا خود زشت انگاری از اختلالات رایج خصوصا در دوران بلوغ و نوجوانی به وضوح دیده می شود.اختلال بد شکلی بدن در دانش آموزان دختر می تواند ریشه بسیاری از مشکلات روحی و روانی ثانویه باشد.مهمترین عامل در ایجاد اختلال بد شکلی بدن یا خود زشت انگاری اعتماد به نفس پایین در دوران کودکی و نوجوانی است.در این پژوهش سعی داریم با استفاده از تکنیک های افزایش اعتماد به نفس دردانش آموزان ابتدایی دخترانه شهر میر جاوه در کاهش اختلال خود زشت انگاری بپردازیم.برای دریافت اطلاعات اختلال بدشکلی بدن از پرسشنامه بدشکلی بدن استفاده نمودیم یافته های پژوهش نشان داد استفاده از تکنیک های افزایش اعتماد به نفس می تواند اثرات اختلال بدشکلی بدن در دانش آموزان را کاهش دهد.

تبلیغات