مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت -

مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت

مجله  روانشناسی و روانپزشکی شناخت به شماره ثبت 75478 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار دارد.


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
e-issn: ۲۴۷۶-۲۹۶۲
دوره انتشار: دو ماهنامه
مدیر مسئول: دکتر فایق یوسفی
p-issn: ۲۵۸۸-۶۶۵۷
صاحب امتیاز: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
سردبیر: دکتر فرزین رضاعی
مدیر اجرایی: روناک رضائی
هیئت تحریریه: دکتر مدبر آراسته، دکتر مریم بختیاری، دکتر فرشاد بهاری، دکتر شیوا دولت آبادی، دکتر فرزین رضاعی، دکتر حسن عشایری، .دکترذبیح پیرانی، دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی، دکتر فایق یوسفی
آدرس: استان کردستان، سنندج، خیابان پاسداران، روبروی هتل شادی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشکده پزشکی، دفتر مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت
تلفن: ۰۸۷۳۳۶۶۴۶۴۵
وب سایت: http://shenakht.muk.ac.ir/
پست الکترونیکی: shenakht@muk.ac.ir
فکس: ۰۹۳۸۱۱۳۱۵۰۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷