دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال پنجم بهمن 1401 شماره 57

مقالات

۱.

کارکردها و کاربردهای رده بندی علوم در کتابخانه های معاصر

تعداد بازدید : 332 تعداد دانلود : 967
هدف از این پژوهش بررسی و تعیین کارکردهای و کاربردهای رده بندی علوم در کتابخانه های معاصر با توجه به حضور اینترنت و شبکه های فضای مجازی است. در این مقاله سعی شده است با بررسی مروری منابع کتابخانه ای و با مطالعه متون و پژوهش های کیفی و کمی در گذشته و مرور یافته های آنها به این نکته رسید که نسبت به گذشته کارکردها و کاربردهای رده بندی در کتابخانه ها چه تغییراتی نموده است. بررسی های این پژوهش نشان می دهد که هر چند که نیازهای کتابخانه ها در دوران معاصر فراتر از گذشته شده اند لیکن نقش رده بندی علوم نیز در کمک به فرآیند کتابخانه های معاصر بسیار چشم گیرتر شده و حتی در برخی از موارد به کمک کتابخانه ها در جهت پیشبرد اهداف آنها حرکت کرده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش لزوم بازنگری های برای طبقه بندی علوم و به طبع آن رده بندی علوم در محیط های کتابخانه ای را به وضوح نشان می دهد که در نتیجه آن تغییرات برای آینده ، توسط کتابداران و متخصصان امور کتابداری باید صورت بپذیرد.
۲.

بررسی تاثیر آموزش بازسازی شناختی به روش عقلانی، عاطفی، رفتاری بر دلزدگی زناشویی زنان شهرستان نجف آباد

تعداد بازدید : 993 تعداد دانلود : 880
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیربازسازی شناختی به روش عقلانی، عاطفی، رفتاری بردلزدگی زناشویی زنان متاهل انجام پذیرفت. نمونه آماری این پژوهش شامل 30 زن واجد شرایط بود که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه به صورت تصادفی جایگزین شدند. دراین پژوهش ابتدا از بین مدارس راهنمایی دخترانه شهر نجف آباد، یک مدرسه به نام "شهید کافیان" به تصادف انتخاب شد. سپس در یک جلسه آموزش خانواده، طرح پژوهش برای مادران کلیه دانش آموزان (200 دانش آموز) معرفی وازداوطلبین ثبت نام به عمل آمد. سپس پرسشنامه دلزدگی زناشویی ((CBM درمورد متقاضیان اجراشد و از بین آنها 30 نفر که نمره بیشتری را در این آزمون کسب نمودند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش وگواه جایگزین شدند. گروه آزمایش به صورت هفتگی به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش آزمون دلزدگی زناشویی بوده است. برای تحلیل داده های پژوهش ازشاخص ها وروش های آماری شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد و تحلیل کوواریانس استفاده شد. باتوجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که آموزش بازسازی شناختی به روش عقلانی، عاطفی، رفتاری برکاهش دلزدگی زناشویی زنان به صورت کلی و هم در3بعد دلزدگی جسمانی، دلزدگی عاطفی و دلزدگی روانی موثر بوده است.
۳.

نظری بر زندگی حلاج و کرامات او

تعداد بازدید : 767 تعداد دانلود : 117
روایت زندگی، اندیشه ها و کرامات حلاج و عبارت معروف \"انالحق\" وی، همواره مورد توجه شاعران و نویسندگان زیادی بوده و از ظرفیت بالای تعلیمی در متون عرفانی برخوردار می باشد. این مقاله با روش توصیفی_ کتابخانه ای به تبیین تصویر حسین بن منصور حلاج و کرامات او پرداخته است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که حلاج یکی از شخصیت های مشهور عرفان می باشد که با طی مراحل سیر و سلوک به مرحله ای رسیده بود که «اناالحق» بر زبان می راند به عبارتی اسرار الهی را هویدا می ساخت. این امر باعث شد تا افراد بسیاری با وی مخالفت کنند در نتیجه سرانجام او را به قتل برسانند. لذا این پژوهش با هدف شناخت شخصیت و کرامات این عارف والامقام نگاشته شده است. همچنین در این راستا از منابع معتبر کتاب های مختلف و مقالات معتبر مانند کتاب شهید راه حقیقت و عشق، شعله طور و ... استفاده گردیده است.
۴.

جایگاه ادبیات داستانی با رویکرد قصه گویی در یادگیری دانش آموزان

تعداد بازدید : 225 تعداد دانلود : 159
داستان و قصه از ژانرهای محبوب بشر از همان دوران اولیه زندگی است. داستان خلقت بشر، داستان های پیامبران و... دال بر اهمیت قصه در زندگی و نقش آن در آموزش می باشد. قصه، آیینه ای است که شنونده یا خواننده خود را در آن می یابد.قصه منعکس کننده امیدها،ترس ها،شادی ها،غم ها،مصائب،شانس،خلق و خو،نگرش و اعتقادات است.قصه پاسخی است به کنجکاوی انسان و کنجکاوی یکی از ابعاد فطرت انسان است.میل ذاتی انسان به شنیدن قصه موجب شده است تا قصه گویی به عنوان یکی از روش های آموزشی و تربیتی در طول اعصار مورد توجه باشد.قصه گویی در نظام آموزشی می تواند با اشکال مختلف درسی بیامیزد،به شرطی که روی برنامه ها به خوبی فکر شده باشد و ارتباط بین بخش های آن منسجم باشد.اگر فعالیت قصه گویی توسط فردی ناتوان که با اصول قصه گویی آشنا نیست،ارائه شود؛نه تنها نمی تواند موثر واقع شود بلکه علی رغم میل فطری کودک به قصه او را از محیط قصه فراری می دهد.معلم در نقش یک قصه گوی خوب می تواند مهارت خوب گوش کردن و مهارت زبانی کودکان را بالا برده و با خوب تلفظ کردن،استفاده از عبارات صحیح و اصولی و خوب بیان کردن الگویی صحیح در اختیار قرار داده و تاثیرگذار باشد.گفتن قصه انگیزه یادگیری را زنده می کند و مطلب را در حافظه جای می دهد.هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ادبیات داستانی و قصه گویی بر یادگیری دانش آموزان است.پژوهش حاضر از نوع توصیفی-مروری می باشد که برای جمع آوری آن از مقالات و منابع معتبر در این زمینه استفاده شده است.
۵.

بررسی روش تدریس معکوس و تاثیر آن بر یادگیری در نظام تعلیم و تربیت

تعداد بازدید : 326 تعداد دانلود : 736
یکی از روشهای نوین آموزشی، معروف به روش آموزش معکوس می باشد. آموزش به روش معکوس، رویکردی نسبتاً جدیدی در دنیا است. مقاله حاضر از نوع مقاله مروری است. جامعه اماری مقالاتی که در خصوص تاثیر روش اموزش معکوس بر یادگیری که از سال 2017 تا 2022 (1396-1401) در ایران و جهان انجام شده است جست و جوی جامع صورت گرفت. با جست و جوی عباراتی مانند آموزش معکوس و کلاس معکوس در پایگاه های اطلاعاتی نظیر پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی sid و گوگل اسکالر و سیویلیکا و sciencedirect تعداد 55 مقاله نیز به عنوان جامعه اماری انتخاب و پس از بررسی تعداد 11 مقاله به عنوان نمونه اماری انتخاب شد .هدف از نگارش این مقاله بررسی روش تدریس معکوس و تاثیر ان بر میزان یادگیری فراگیران می باشد .نتیجه این مقاله نشان می دهد معلمانی که از این نوع روش تدریس در کلاس های درسشان استفاده می کنند کیفیت و میزان یادگیری فراگیران نیز به صورت قابل توجهی افزایش می یابد و و فراگیر نیز به شدت فعال می باشد.
۶.

گونه های خیال پردازی در کودکان و نوجوانان و هدایت درست آنها

تعداد بازدید : 627 تعداد دانلود : 456
خیال پردازی (Fantasy) فرایندی طبیعی و ذاتی است که معمولا به فرایند تصور اشیا، نمادها یا رویدادهایی که درآن لحظه وجود ندارند، اطلاق می شود. خیال را از نیرومندترین و همگانی ترین توانایی های بشری شمرده اند که موجب بسیاری از نوآوری ها و ابداعات شده است. در سایه این نیرو فرد به قدرت، خلاقیت و سازندگی دست پیدا می کند. اما آنچه حائز اهمیت است بروز مشکل به هنگام انجام افراطی این عمل ذهنی در انسان، بخصوص دوران کودکی و نوجوانی است همانطور که آگاتا کریستی بیان می کند: «به یاد داشته باش که خیال پردازی خدمتکاری مفید، اما ارباب گمراه کننده است.» انگیزه نگارش این مقاله اهمیت اصل خیال پردازی در کودکان و توجه به اعتدال در تخیّل های کودکان بود. بدین معنی که در این مقاله سعی داریم خیال پردازی سالم را از خیال پردازی بیمارگونه تمییز دهیم علت بروز آن در کودکان و نوجوانان را بررسی نماییم و بهترین برخورد والدین و مربیان را با این مسئله بیان کنیم. نوع پژوهش در این مقاله توصیفی بوده و روش گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است. ابتدا منابع معتبر شناسایی شد، بعد از مطالعه و فیش برداری، داده ها در ساختار مقاله تدوین گردید.
۷.

آثار تجرّی در حقوق موضوعه و فقه اسلامی

نویسنده:
تعداد بازدید : 403 تعداد دانلود : 609
موضوع تجرّی از مباحث مهم و مشهور، در منابع اصولی، فقهی و حقوقی است؛ که ناظر به رفتاری می باشد که با انگیزه تحقق جرم و گناه، از جانب متجرّی صادر می گردد ولیکن فعل تحقّق یافته با نیّت فاعل، متفاوت بوده و خالی از جوهره گناه و جرم باشد. این موضوع از جهت عام بودن آن، در غالب مصادیق مجرمانه، امکان بروز و ظهور دارد. بنابراین کشف جوانب و آثار مختلف آن، در وضع قوانین، احکام صادره از مراجع قضایی، پیشگیری از جرائم و مباحث اخلاقی و شرعی مفید خواهد بود. در این پژوهش که به شیوه ی توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، به وجه تمایزها وشباهت های تجرّی با عناوین: شروع به جرم، جرم عقیم، جرم محال و ...، پرداخته شده است. همچنین بروز مبنای فقهاء در باب تجرّی، در فتاوی فقهی با موضوعات گوناگون، مورد تتبّع قرار گرفته و آثار آن در منابع فقهی علماء گذشته و استفتائات علماء معاصر بیان گردیده است.
۸.

ضمانت اجرای احکام داوری بین المللی در زمینه سرمایه گذاری خارجی در کشور ثالث

نویسنده:
تعداد بازدید : 533 تعداد دانلود : 874
هدف این تحقیق بررسی و مطالعه ضمانت اجرای احکام داوری در حقوق داوری در زمینه سرمایه گذاری خارجی در کشور ثالث می باشد که با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و مراجعه به اسناد و منابع معتبر در این زمینه درصدد پاسخگویی به سوالات پژوهش می باشد. تصویب و اجرای مقررات مربوط به تسهیلات مختلف قانونی، تمایل قانونگذاران را در تلاش برای همگامی با تحولات اقتصادی و اجتماعی جهت گسترش و تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور تأئید می کند.تعیین دستگاه قضائی کشورهای میزبان به عنوان مرجع حل اختلاف و سپردن سرنوشت دعاوی سرمایه گذاران خارجی به مرجع مزبور به لحاظ شائبه عدم بی طرفی آن، علت اصلی دغدغه ونگرانی بسیاری از سرمایه گذاران خارجی است. انتظار سرمایه گذار خارجی دسترسی به یک مرجع قضایی بی طرف و مستقل در صورت بروز اختلاف ناشی از سرمایه گذاری است.اگر چه روش داوری در حل اختلافات مزبور سیستم ترجیحی است، اما در این روش نیز نگرانی از حاکمیت و تسلط احتمالی کشور میزبان می باید به نحوی محسوس از اذهان زدوده شود. مرکز داوری «ایکسید» به عنوان مرجع حل اختلاف سرمایه گذاری های بین المللی که از سوی بسیاری از کشورهای دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است با اهمیت دادن به روش خاص داوری به عنوان روش حل اختلافات سرمایه گذاری، در واقع با رویکردی سخاوتمندانه به اراده طرفین به برقراری توازن میان منافع در کشور میزبان و سرمایه گذار خارجی، ازطریق شناسایی تضمین های حقوقی مناسب به جلب اعتماد محسوسی پرداخته است. با پذی رش کنوانسیون «ایکسید»، ک شورهای م تعاهد اعم از ای نکه از در اخت لافات سرمایه گذاری یکی از طرفین باشند و یا به نحوی با آن مرتبط باشند و یا نباشند، پذیرش رای قطعی داوری و اجرای آن را در کشور متعهد می شوند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹