دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی -

دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: نشریات میان رشته ای
e-issn: ۲۵۸۸-۶۹۶۷
دوره انتشار: ماهنامه
مدیر مسئول: حسین عزیزی نژاد
صاحب امتیاز: حسین عزیزی نژاد
سردبیر: الهام قیاسی
هیئت تحریریه: حسین عزیزی نژاد، علی کرم پور، مجید رستمی بشمتی، کامران یگانگی، غلامرضا اسلامی پناه، عباس صیدی، محمد ایدی، مهدی ملکی، علی کرمی، مسعود اکبرزاده، محمود جوهرزاده، عبدالله حق شناس، ابراهیم عباسی، عباس کیانفر، مرتضی شکری، جواد شیرکرمی، عزیز دانیالی، امیر مهردادی، محسن صادقی، مهدی حیاتی، سعید مرعشی، علی محمدی، امیر حسینی، علیرضا عسکرپور، مصطفی نوری، رسول یاری، فرهاد احمدی، قاسم خدادادی، سعید رضایی، مهدی میرزایی، مسعود نظرزاده، رضا سروش، فاطمه سهرابی پور، مهدی نبی پور افروزی، احسان اسداللهی، فریبرز اصل مرز، حسن رحمان پور
تلفن: ۰۹۲۱۶۱۸۹۳۳۷
وب سایت: https://www.jonahs.ir/fa/
پست الکترونیکی: asoconf@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹