دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال پنجم خرداد 1401 شماره 49

مقالات

۱.

مطالعه تطبیقی شخصیت حقوقی شرکت ها در حقوق ایران و انگلیس

نویسنده:
تعداد بازدید : 379 تعداد دانلود : 816
امروزه شرکت های تجاری را یکی از مصادیق مهم اشخاص حقوقی وابسته به حقوق خصوصی می دانند. در واقع شرکت تجاری به همان شخص حقوقی اطلاق می شود که از توافقات شرکاء به واسطه گستردگی روابط اجتماعی، اشخاصی حقوقی تحت عنوان شرکت های تجاری در کشورهای مختلف به وجود آمده اند تا بتوان به واسطه تمسک به آن ها و با در نظر گرفتن شخصیتی مستقل از به وجود آورندگان خود با استفاده از فعالیت هایی که انجام خواهند داد به برخی از نیازهای متعدد و متغیر موجود در جوامع پاسخی نسبتاً درخور و شایسته دهند. دارا بودن شخصیت حقوقی به این معناست که شرکت، صلاحیت داشتن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آن ها را دارد. مطابق با ماده 583 قانون تجارت ایران، تمام شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند، مشروط بر اینکه مطابق ماده 20 قانون تجارت تشکیل شده باشند. در حقوق انگلستان نیز شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و دارایی آن ها متعلق به خود شرکت است. شخصیت حقوقی شرکت این امکان را به وجود می آورد که سنگینی مسئولیت بابت معاملات شرکت با اشخاص ثالث تقلیل یابد. این امر به ویژه در مورد شرکت هایی که در آن ها مسئولیت شرکت محدود به آورده اوست، صدق می کند. از سوی دیگر شخصیت حقوقی شرکت به طلبکاران شرکت امکان می دهد به جای مراجعه به تک تک شرکاء به شرکت مراجعه کنند که دارای دارایی مستقلی است و این دارایی قبل از هر چیز تضمین طلب آن هاست. اما استفاده از شخصیت حقوقی برای از میان بردن مسئولیت نباید وسیله ای برای پنهان کردن فعالیت واقعی شرکا باشد. گاهی اشخاص با تشکیل شرکت تجاری در ورای پوشش شخصیت حقوقی شرکت، در پی اهداف متقلبانه خود هستند. بر این اساس، در حقوق انگلیس دادگاه ها در قالب نظریه نفوذ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت تجاری، مانع نفوذ حقوقی چنین اقداماتی می شوند. در حقوق ایران نیز می توان با استناد به نظریه تقلب، مانع نفوذ حقوقی اقدامات متقلبانه شریک و یا شرکای متقلب شده و به نحو استثنایی به مسئولیت نامحدود چنین اشخاصی در قبال بستانکاران شرکت حکم نمود.
۲.

چالش های اقتصادی قاچاق کالا با رویکرد فقهی

تعداد بازدید : 577 تعداد دانلود : 548
توجه به اقتصاد و مولفه های آن، از مهم ترین دغدغه های حکومت ها در هر دوره و زمان بوده است، یکی از مهم ترین موضوعات و چالش های اقتصادی، موضوع قاچاق کالا بوده است که در حقیقت زیر ساخت های یک اقتصاد را نشانه رفته و بنیان آن را ویران می کند. در اقتصاد اسلامی این سوال مطرح است که مبانی جرم انگاری قاچاق چه اموری هستند و آیا این امر مورد توجه شارع بوده است؟ در این تحقیق به موضوع قاچاق کالا از دریچه فقه و مبانی فقهی پرداخته شده و ادله حرمت تکلیفی و بطلان وضعی معاملات ناشی از قاچاق کالا و قوانین موضوعه در خصوص این پدیده از نقطه نظر فقها و مجامع قانون گذاری برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفته شده است.
۳.

رابطه اضطراب ناشی از کرونا و طلاق عاطفی در زوجین

نویسنده:
تعداد بازدید : 578 تعداد دانلود : 307
برخی از بحران های ناگهانی خانواده را تحت تأثیر قرار می دهد و مشکلاتی را به وجود می آورد که عدم توجه به آنها و رسیدگی و حل و فصل آن، زمینه ساز اختلالات می شود. یکی از بحران هایی که جامعه ما و دنیا در چند ماه اخیر درگیر آن است، بیماری کرونا می باشد که در اوایل به دلیل شرایط قرنطینه فشار زیادی را به خانواده ها و زوجین وارد نمود. بر این اساس هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه اضطراب ناشی از کرونا و طلاق عاطفی در زوجین بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل زنان متأهل 20 الی 45 سال منطقه 8 شهر تهران بود که از این میان 140 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای بررسی نیز از پرسشنامه های طلاق عاطفی گاتمن (1999) و پرسشنامه اضطراب ناشی از ویروس کرونا علی پور و همکاران (1398) استفاده شد. نتایج نشان داد بین اضطراب ناشی از بیماری کرونا و طلاق عاطفی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین بین ابعاد اضطراب کرونا و طلاق عاطفی نیز رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد.
۴.

ابعاد حقوقی مسئولیت مدنی و حق پاسخگویی رسانه ها در ایران

نویسنده:
تعداد بازدید : 795 تعداد دانلود : 122
امروزه توسعه پایدار ملی، زیربنای اساسی موفقیت یک جامعه است. مناسبات و ارتباطات رسانه ها از منظر آگاه سازی عمومی وایجاد زیر بناهای لازم برای رشد سیاسی وگسترش روابط اجتماعی در تحقق توسعه نقش بسیار مهمی ایفا می کند. در تحولات امروزه جهان نقش رسانه ها محدود به اخبار واطلاع رسانی نیست. بلکه رسانه ها بر جایگاه تحول آفرینی تکیه زده اند. جمهوری اسلامی ایران به کنواسیون حق بین المللی تصحیح نپیوسته است. ولی در قوانین کنونی برای رسانه ها اعم از مطبوعات ورادیو وتلویزبون مطابق قانون اساسی برای اشخاص حقیقی وحقوقی داخل و خارج از کشور جق پاسخگویی را در نظر گرفته اند که تقریبا مشابه شروط در نظر گرفته شده اسناد بین الملل و منطقه ای است. در این مقاله به مسئولیت مدنی رسانه ها در حقوق ایران پرداخته ایم. به نظر می رسد که در این زمینه قوانین ایران جای کار دارد. هرچند که اختیار کامل به قضات برای جبران خسارت زیان دیده داده شده است.ولی به نظر می رسد که مقنن می بایست فعال تر باشد. سپس به حق پاسخگویی در اسناد بین الملل و کشورهای مختلف از جمله اسپانیا، ترکیه وکره جنوبی، ژاپن وی ونان مجارستان انگلستان امریکا پرداختیم تا از این رهنمود بتوانیم مقایسه ای با قوانین ایران انجام دهیم و با توجه به نوع هدایت رادیو و تلویزیون دولتی یا خصوصی و خصوصاً نوع برخورد کشورها با حق پاسخگویی متفاوت بود. ولی اکثر کشورها این حق را به عنوان یک حق نسبی و نه مطلق پذیرفته اند. سپس درباره آزادی بیان و محدودیت ها صحبت کردیم.
۵.

تحلیلی برعملکرد سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم در اجرای طرح تفکیک از مبدا پسماند و اهمیت آن از دیدگاه شهروندان با استفاده از تکنیک (IPA)

تعداد بازدید : 752 تعداد دانلود : 549
یکی از مهمترین دغدغه مدیریت شهری مدیریت پسماندهای تولیدی است که با توجه به رشد روز افزون هزینه ها بهترین گزینه کاهش و مدیریت در تولید پسماندها می باشد از آنجائیکه هر پروژه موفقی با مشارکت شهروندان نهادینه می شود پس در حوزه مدیریت پسماندها فرهنگ سازی و مشارکت شهروندان در تفکیک ازمبداء می تواند اقدامی موثر وتاثیر گذار در موفقیت طرح داشته باشد شهروندان اغلب به دلایلی از قبیل دغدغه های زیست محیطی ، جلوگیری از حدر رفت انرژی و مواد اولیه ومنافع مالی و اقتصادی و..... در این طرح شرکت می نمایند در این فعالیت پژوهشی سعی شده که عملکرد سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم را در این حوزه و بازخورد آن را از منظر و دیدگاه شهروندان تحلیل نماییم.
۶.

جهت گیری بهداشت تغذیه در آموزه های قرآن با تأکید بر علم پزشکی

تعداد بازدید : 873 تعداد دانلود : 104
موضوع سلامت و جهات گوناگون آن سال هاست که مورد پژوهش و تحقیق اندیشمندان و پزشکان اسلامی و غیر اسلامی می باشد. با توجه به اینکه تغذیه سالم و پاک از نظر وجدانی و معنوی و جسمی و روحی بر انسان تاثیر بسزایی دارد. از این رو مورد اهتمام جامعه علمی و تحقیقی می باشد. تجربه نشان داده است که سبک زندگی مومنانه الگوی تغذیه را بر زندگی موحدانه گره زده است و زمینه را برای برخورداری از روح و جسم پاک فراهم نموده است. پژوهش پیشرو به دنبال یافتن پاسخی برای این سوال است که جهت گیری بهداشت تغذیه در قرآن با تاکید بر آموزه های دینی چگونه می باشد؟ هدف از پژوهش پیشرو تبیین جهت گیری بهداشت تغذیه در قرآن با تاکید بر آموزه های وحیانی می باشد که به شیوه توصیفی تحلیلی انجام گرفته است. آموزه های و حیانی اصولی را در تغذیه سالم مد نظر قرار داده اند که انسان با رعایت آنها به هدف خداوند متعال که سعادت بشری می باشد دستیابی خواهد یافت. از جمله یافته های این پژوهش این است که درآموزه های وحیانی تغذیه سالم در بردارنده جهت گیری های جسمی، معنوی، روانی و اجتماعی است. تطبیق هر کدام از این جهت گیری ها با آیات قرآن و آموزه های وحیانی از نو آوری های پژوهش پیشرو می باشد.
۷.

بررسی ارتباط بین مدیریت سود و حسابرسی

تعداد بازدید : 357 تعداد دانلود : 649
در سال های اخیر در حوزه پژوهش های حسابداری، موضوع مدیریت سود مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. به این دلیل که سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم گیری به رقم سود توجه خاصی دارند. مدیریت سود برآیند درجه ای از قابلیت انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری مالی خود دارند. مدیران واحدهای اقتصادی ممکن است به قصد دستیابی به منافع بیشتر، اقدام به دستکاری سود حسابداری نمایند. انگیزه اصلی آن ها افزایش پاداش فعلی خود از طریق افزایش سود حسابداری است. رفتار فرصت طلبانه مدیران اقتضا می کند در گزارش سود، دخل و تصرف کنند و زمانی که این دخل و تصرف کشف شود، کیفیت سود شرکت مورد سؤال قرار گرفته و تحلیلگران مالی مجبور به ارزیابی مجدد اطلاعاتی مالی می شوند. گزارشگری مالی، با کیفیت حسابرسی افزایش می یابد و اطلاعات حسابرسی شده مبنای تعیین مدیریت سود می باشد. یافته های پژوهش نشان داد بین معیارهای معرفی شده، تنها اندازه مؤسسه حسابرسی و اظهارنظر حسابرس رابطه معناداری با مدیریت سود دارد. در حالی که تخصص حسابرس، تغییر حسابرس و به موقع بودن گزارش حسابرس تأثیری بر میزان مدیریت سود شرکت ندارد.
۸.

بررسی تاثیر سبک رهبری عمل گرا بر عملکرد معلمان با میانجیی گری مدیریت سرمایه فکری در مدارس مقطع متوسطه اول شهر بوشهر

تعداد بازدید : 901 تعداد دانلود : 482
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سبک رهبری عمل گرا بر عملکرد معلمان با میانجی گری مدیریت سرمایه فکری در مدارس مقطع متوسطه اول شهر بوشهر انجام گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع تحقیق پیمایشی با رویکرد همبستگی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه معلمان مدارس مقطع متوسطه اول شهر بوشهر در سال تحصیلی 99-98 می باشد. بر اساس جدول نمونه گیری مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد (320 نفر) به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه های پژوهش را پر کردند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه رهبری عمل گرا ، پرسشنامه سرمایه فکری و پرسشنامه عملکرد سازمانی استفاده شد. در سطح آمار توصیفی از شاخص هایی همچون جداول و نمودارهای توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد، و در سطح آمار استنباطی ابتدا جهت بررسی نرمال بودن داده های پژوهش از آزمون کولموگرف اسمیرنف ، آزمون t تک نمونه ای، آزمون رگرسیون چندگانه و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل و اس پی اس اس استفاده گردید. نتایج نشان داد سبک رهبری عمل گرا بر عملکرد معلمان تاثیر مثبت دارد و در این بین سرمایه فکری نیز می تواند نقش میانجی مثبتی ایفا کند.در تبیین نتایج می توان گفت که توجه و اعتماد به کارکنان یکی از جنبه های مهم رهبری عمل گرا است.
۹.

بررسی حقوقی توقیف کشتی کره جنوبی در خلیج فارس از منظر حقوق جزای بین الملل

نویسنده:
تعداد بازدید : 33 تعداد دانلود : 219
امروزه به دلایل متعدد روابط اشخاص با یکدیگر توسعه یافته به فراسوی مرزها کشیده شده است . به تبع این امر، اعمال مجرمانه نیز اشکال نوینی به خود گرفته ، بیش از پیش در بردارنده یک یا چند عنصر خارجی است . برای مبارزه با این گونه جرائم ، دولت ها تدابیری چند از جمله تعقیب و مجازات مرتکبین آنها را اتخاذ نموده اند. بررسی اجمالی صلاحیت کیفری دولت ها در رسیدگی به این جرائم و اصول حاکم بر آن موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.\" آبهای داخلی دارای دو مفهوم حقوقی و جغرافیایی می باشند اما ما تنها به توضیح مفهوم حقوقی آن در این مقاله اکتفا می نماییم که در قسمت ذیل به شما درباره ی آن توضیحات کافی را ارائه می دهیم. بهتر است بدانید از دید حقوقی آبهای داخلی به آبهایی اطلاق می شود که میان ساحل یک کشور و خط مبدا دریای سرزمینی واقع گشته است . در نتیجه بنادر ، لنگرگاه های مجاور وسواحل یا مصب رودخانه ها ی بزرگی که به دریا می ریزند و به طور کلی تالابهایی که متصل به دریاها و پشت خط مبدا مستقیم دریای سرزمینی قرار می گیرند در زمره ی آبهای داخلی می باشند. لازم به ذکر است تعریفی که در متون معاهداتی مربوط به حقوق دریاها از آبهای داخلی ذکر شده تقریبا همان تعریف مذکور می باشد.
۱۰.

تأثیر رهبری آموزشی و رهبری توزیع شده بر خودکارآمدی معلم و رضایت شغلی معلمان زن

تعداد بازدید : 384 تعداد دانلود : 154
این پژوهش باهدف بررسی رابطه تأثیر رهبری آموزشی و رهبری توزیع شده بر خودکارآمدی و رضایت شغلی معلمان زن مدارس شهرستان اسلام آباد غرب اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری آن معلمان زن ابتدایی شهر اسلام آباد غرب بودند که از میان آنان 100 نفر از طریق نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای انتخاب شد. ابزارهای پژوهش پرسشنامه ی رضایت شغلی آلترمن و همکاران ( 2007)، رهبری آموزشی عبدالهی و همکاران (2011)، خودکارآمدی ریگز و نایت (1994)، رهبری توزیع شده ی گوردون (2005)، بود. در تجزیه وتحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که تمام متغیرهای مورد بررسی با همدیگر ارتباط معناداری دارند (01/0>p). هم چنین با بررسی میزان ارتباط متغیر رضایت شغلی و خودکارآمدی با سایر متغیرها مشخص شد، اگر همه ی متغیرها وارد معادله شوند، رهبری توزیع شده و رهبری آموزشی رابطه ی معنی داری با رضایت شغلی و خودکارآمدی دارند.
۱۱.

بررسی ساختار ادبی و محتوای کتاب ادبیات فارسی پایه دهم

نویسنده:
تعداد بازدید : 624 تعداد دانلود : 919
برگ برگ ادب و فرهنگ ایران زمین جلوه گاه نمایش آثار منظور و منثور فرهیختگان اندیشه ور است و کتاب ادبیات آیینه ی اندیشه ها ،باورها،هنرمندی ها و عظمت روحی و معنوی هر ملت است.آنچه که در این پژوهش مورد نقد و کاوش قرار گرفته است نکات ادبی اخلاقی و دستوری کتاب ادبیات فارسی پایه دهم می باشد.در بررسی و کاوش متن درس در آغاز به توضیح آن پرداخته و سپس معایب و محاسن و نکات مثبت و منفی آن در نظر گرفته شده است و به نکات ادبی اخلاقی و دستوری آن پرداخته شده است و سپس به بررسی محتوای کیفی و کمی کتاب درسی مورد نظر پرداخته شده و چند رهنمود و راهکار در جهت حفظ و اعتلای زبان و ادب فارسی و آموزش صحیح آن اشاره شده است.
۱۲.

بررسی اثر بخشی آموزش الکترونیکی و غیر الکترونیکی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در نمره درس ریاضی و مقایسه آن در مدارس دخترانه و پسرانه شهر ری

تعداد بازدید : 109 تعداد دانلود : 248
هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش الکترونیکی و غیر الکترونیکی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه در نمره درس ریاضی و مقایسه آن در مدارس دخترانه و پسرانه شهر ری در سال 1401-1400 بوده است. جامعه آماری شامل دانش آموزانی که آموزش الکترونیکی داشتند و دانش آموزانی که بصورت حضوری و تلفیقی در کلاسهای درس حضور داشتند.حجم نمونه 200 نفر است.100 نفر نمونه برای دانش آموزان الکترونیکی و همین تعداد برای دانش آموزان آموزش حضوری که بطور تصادفی از میان دانش آموزان منطقه 1 ری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس (1970) و محاسبه نمرات ریاضی پایان ترم بوده است.نتایج نشان داد f مشاهده در سطح 05/0تفاوت معنا داری بین پس آزمون نمرات انگیزش پیشرفت دو گروه دانش آموزان یادگیری الکترونیکی و غیر الکترونیکی وجود دارد. t مشاهده شده در سطح05/0نشان میدهد بین میانگین نمرات درس ریاضی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان یادگیری الکترونیکی و دانش آموزان غیر الکترونیکی تفاوت معنا داری وجود دارد، f مشاهده شده در سطح 05/0بیانگر تفاوت معنا داری بین نمرات پس آزمون انگیزش پیشرفت دانش آموزان دختر و پسر یادگیری الکترونیکی و غیر الکترونیکی ناحیه 1 شهر ری است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹