دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال دوم اردیبهشت 1398 شماره 12

مقالات

۱.

بازار بین بانکی ایران و چالش ها

تعداد بازدید : 32 تعداد دانلود : 888
با توجه به اینکه بحران های پولی به سرعت بر رشد و تولید تاثیر منفی می گذارد کنترل و شناسایی آن ها و همچنین روش های مقابله با آن ضروری است و از طرفی بانک مرکزی به بانک ها دستوری ابلاغ کرده مبنی بر لزوم تمرکز بیشتر بر روی مدیریت و تنظیم منابع و مصارف خود، به نحوی که از بکارگیری منابع بانک مرکزی اجتناب ورزند. با توجه به این موضوع که به لحاظ طول عمر کوتاه بانکداری بدون ربا در مقایسه با بانکداری متداول در دنیا؛ در حوزه مدیریت نقدینگی، مطالعات کمتری انجام گرفته است، اهمیت موضوع نقدینگی بیش از پیش احساس می شود. نقدینگی به مثابه خون در شریان نظام بانکی برای حفظ سلامت و ادامه حیات آن ضرورت دارد. بانک ها و مؤسسه های اعتباری در انجام امور روزمره خود گاهی با کمبود منابع روبه رو می شوند. طبق مطالعات انجام شده بانک ها در برابر کمبود نقدینگی، که موجب هجوم بانکی و دست آخر ورشکستگی می شود، به شدت آسیب پذیرند. بازار بین بانکی از ارکان مهم بانکداری محسوب می شود. در این بازار بانک های دارای مازاد نقدینگی، منابع خود را به بانک های دارای کسری می دهند. بانک ها برای تعادل وضعیت نقدینگی و رفع نیازهای مالی کوتاه-مدت خود به این بازار مراجعه می کنند. این بازار حداقل دو کارکرد مهم در نظام های مالی ایفا می کند. اولین و مهم ترین کارکرد آن ایفای نقش فعال و مؤثر بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی از طریق راهبری نرخ های سود است. کارکرد دیگر بازار بین بانکی، انتقال نقدینگی به شکل مطلوب از مؤسسات مالی دارای مازاد به مؤسسات دارای کسری وجوه است. با وجود اهمیت بالایی که این بازار دارد با گذشت چهارده سال از تصویب قوانین بازار بین بانکی، همچنان در این بازار با آسیب ها و چالش هایی روبه رو هستیم. این مقاله تلاش می کند با روش تحلیلی و توصیفی آسیب ها و چالش های بازار بین بانکی را در تمام جهات مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. با توجه به محدود بودن مقاله ها در زمینه بازار بین بانکی این نوشته از اولین نوشته ها که به آسیب شناسی بازار بین بانکی به شکل گسترده و وسیع پرداخته است.
۲.

ارزیابی و رتبه بندی ابعاد بازاریابی رابطه مند بررضایت مشتریان در صنعت بیمه با استفاده از تکنیک AHP-FUZZY

تعداد بازدید : 646 تعداد دانلود : 137
صنعت بیمه صنعتی منحصر به فرد است که با توجه به فرآیند تولید دو مرحله ای بیمه ها ،اجرای استراتژی های بازاریابی رابطه مند جهت حفظ و افزایش سودآوری نقش محوری ایفا می نماید. بازاریابی به طور کلی در میان بیمه های ایران واژه جدیدی است.چرا که بازاریابی زمانی ضرورت پیدا می کند که سازمان با محیط رقابتی مواجه گردد. صنعت بیمه ایران در دهه اخیر با تغییرات و تحولاتی در عرصه مقررات زدایی، تکنولوژی های ارائه خدمات و تعیین اهداف رشد از جانب بیمه های غالبا دولتی هستند رفته رفته بسوی رقابتی شدن پیش میرود. در این سالها بیمه های ایران اقدام به دایر کردن واحد خدمت به مشتری با بازاریابی و تحقیقات بازاریابی نمودند که این خود دلیلی به حرکت صنعت به سوی رقابتی شدن می باشد که بدون تردید در آینده نزدیک شاهد شدت یافتن آن نیز خواهیم بود. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی و رتبه بندی ابعاد بازاریابی رابطه مند بررضایت مشتریان در صنعت بیمه با استفاده از تکنیک AHP-FUZZYمی باشد.جامعه آماری این تحقیق راتعداد100نفرازکارشناسان بیمه پاسارگاد شهر ساری در سطح استان مازندران درسال1394می باشند ودرتحقیق حاضرازروش کتابخانه ای ومیدانی استفاده شده که ازلحاظ ماهیت درزمره تحقیقات توصیفی ازنوع پیمایشی قراردارد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (AHP-FUZZY ) استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده این هستند که در میان ابعاد اصلی به ترتیب ابعاد اعتماد، تعهد ، ارتباطات ، شایستگی و مدیریت تعارض دارای اولویت اول تا پنجم در رضایت مشتری برخوردار می باشند وبعداعتمادازاهمیت بالاتری نسبت به سایرعناصراصلی ،دررضایت مشتری تأثیرگذارمی باشد
۳.

بررسی تاثیر عوامل مختلف بر حمایت از مصرف کالای ایرانی در نیروهای مسلح

تعداد بازدید : 423 تعداد دانلود : 578
امروزه نمی توان موضوعات مختلف اقتصادی.سیاسی.اجتماعی وفرهنگی رابه صورت منفک ازهم دید.براین اساس درنگرشی نظامند آن هابرهم تاثیرمی گذارند وازهم تاثیر می پذیزند.بنابراین قوت اقتصاد می تواندآسیب ها ومعضلات اجتماعی رابه شکل چشم گیری کاهش دهد،در جوامعی که اقتصاد ضعیفی دارند با توجه به افزایش نرخ بیکاری میزان آسیب پذیری نیز افزایش پیدا میکند به همین منظوربا پیگیری واولویت تولید ملی بسیاری از مشکلات اقتصادی واجتماعی حل خواهد شد .ازطرفی دیگر حمایت از تولید داخلی باعث رونق چرخه اقتصادی وصنعتی کشور شده واز بسیاری از وابستگی ها به کشورهای بیگانه در شرایط فعلی کشور می کاهد. لذا پیرو فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی و نامگذاری این سال به سال حمایت از مصرف کالای ایرانی چنین می طلبد که در این زمینه نقش و تاثیر عوامل مختلف در حمایت از مصرف کالای ایرانی در این سازمان بزرگ را بررسی کنیم. در این مقاله ما برآنیم تاثیر عوامل مختلف در حمایت از مصرف کالای ایرانی در نیروهای مسلح را بررسی کنیم. روش تحقیق ما در این مقاله از نوع توصیفی - همبستگی و جامعه آماری ما تیپ 216 زرهی زنجان بوده و روش جمع آوری اطلاعات از نوع پرسشنامه وکتابخانه ای می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق که گرد آوری اطلاعات آن به صورت کتابخانه ای وپرسشنامه بوده حاکی از آن است که به ترتیب عوامل مختلفی همچون نقش فرماندهان ، پرسنل ،رسانه ، تولید کنندگان خارج از سازمان نیروهای مسلح وشرکت های دانش بنیان در حمایت از مصرف کالای ایرانی تاثیر داشته است.
۴.

اثر شرط ضمان امین در حقوق ایران و افغانستان

نویسنده:
تعداد بازدید : 519 تعداد دانلود : 484
بحث که در این مقاله دنبال می شود اینکه طرفین توافق می کنند که بر امین شرط ضمان کنند و او را مسئول تلف، نقص یا عیب وارده بر مال مورد امانت نمایند؛ در حقیقت طرفین از اصل عدم ضمان امین چشم پوشی می کنند. بااین وصف، اثر که از این شرط به دست می آید جبران خساره توسط امین به طرق مختلف است. هرگاه در ضمن عقد امانی بر امین شرط ضمان شده باشد؛ در صورتیکه مال مورد امانت بدون تعدی و تفریط تلف، ناقص یا معیوب گردد، باید به این نکته اشاره کرد؛ ممکن است که طرفین در ضمن عقد توافق نمایند که در صورت تلف، یا حادث نقص و عیب، امین به چه میزان خساره پرداخت کند. چرا که مبنای مسئولیت امین قراردادی است و اصولاً شرایط قرارداد بر آن حاکم است. این توافق بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی ایران و ماده ۲۵ قانون قراردادهای تجارتی و فروش اموال افغانستان معتبر و الزام آور می باشد. لکن در موارد که توافق نشده باشد، هرگاه مال مثلی تلف گردد، امین مکلف می شود که مثل مال را تأدیه کند. اگر مورد تلف، نقص و عیب مال قیمی باشد؛ و در ضمن عقد امانی شرط ضمان شده باشد در این صورت، قیمت مال مذکور بر امین بار می گردد.
۵.

زمان و مکان عقود غیرحضوری در حقوق ایران و افغانستان

تعداد بازدید : 227 تعداد دانلود : 295
زمان و مکان در عقود غیر حضوری مورد تأمل زیادی است. چرا که زمان و مکان در این گونه عقود، همزمان و هم مجلس نیست. در این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از داده های کتابخانه ای در تلاش پاسخ به این مسئله هستیم که عقود غیرحضوری درچه مکان و زمانی ابرام می گردد. نتایج این تحقیق نشان می دهد. که در حقوق افغا نستان با توجه به نظریات چهارگانه، نظریه اطلاع را به عنوان اصل و قاعده تلقی کرده. و وصول قبولی را قرینه ای بر اطلاع دانسته است بند ۲ماده ۵۲۳ در این زمینه مقرر کرده است: «قبول به مجرد وصول به ایجاب کننده چنان فرض می شود که، به آن علم حاصل شده است». در حقوق ایران با توجه به ماده ۱۹۱ قانون مدنی نظریه اعلان مورد پذیرش قرارگرفته است. و مکان عقد با توجه به حقوق افغانستان مکان ایجاب کننده و اما بر طبق حقوق ایران مکان مخاطب ایجاب می باشد. با این توصیف، حقوق ایران و افغا نستان از نظر زمان و مکان در عقود حضوری تفاوت چشم گیری دارند.
۶.

ارزیابی و توسعه پایدار و شاخص های ارزیابی

تعداد بازدید : 897 تعداد دانلود : 366
هدف این مقاله ارائه یک درک جامع از پایداری است، چهارچوب پیشنهاد شده و اساس سه دسته اصلی است. شاخص / شاخص ارزیابی مرتبط با محصول و ابزار ارزیابی یکپارچه علاوه بر این، بخش عمده ای از ابزارهای ارزیابی پولی وجود دارد که می تواند به عنوان بخشی از ابزارهای موجود در سه دسته استفاده شود این ابزار هم چنین با تمرکز فضایی و سطح ادغام سیستم طبیعت و جامعه تقسیم می شود. بحث در مورد اگر / چگونگی و چگونگی دستیابی به اهداف ارزیابی پایداری متمرکز است.
۷.

بررسی تأثیر آموزش مشاوره تحصیلی گروهی بر افزایش مهارتهای تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ایلام

تعداد بازدید : 496 تعداد دانلود : 984
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش مشاوره تحصیلی گروهی بر افزایش مهارتهای تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ایلام انجام گرفت .این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. 90 دانش آموز دختر دبیرستانی در شهر ایلام به روش تصادفی انتخاب و به گروههای آزمایش( 45 نفر) و کنترل( 45 نفر) واگذار شدند .شرکت کننده های گروه آزمایش 8 جلسه آموزشی مهارتهای تحصیلی را به مدت دو ماه دریافت کردند، و به پرسشنامه مهارتهای تحصیلی کانگاس و چک لیست نمرات پیشرفت تحصیلی پاسخ دادند .داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس و از طریق نرم افزار 21 -SPSS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آموزش مشاوره تحصیلی گروهی بر بهبود مهارتهای تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مؤثر است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که آموزش مشاوره تحصیلی گروهی بر ارتقای مهارتهای تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر تأثیر فراوانی دارد.
۸.

تأثیر ویژگی های شخصیتی در توسعه رفتار شهروندی سازمانی اساتید دانشگاه فرهنگیان استان لرستان

تعداد بازدید : 407 تعداد دانلود : 172
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی اساتید وکارکنان دانشگاه فرهنگیان لرستان انجام شده است؛ برای تبیین نظری مسئله از نظریات حوزه جامعه شناسی و روانشناسی استفاده شده است. روش تحقیق این پژوهش کمی و از نوع همبستگی و ابزار مورد استفاده پرسشنامه است. جامعه آماری، اساتید وکارکنان دانشگاه فرهنگیان لرستان در سال تحصیلی97-98 را شامل می شود. بر مبنای طبق فرمول کوکران 100 نفر از مجموعه کارکنان و اساتید به عنوان حجم نمونه انتخاب شد؛ برای ازمایش فرضیه های پژوهش، پرسشنامه های پنج عامل شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی مورد استفاده قرار گرفت. همچنین برای بررسی میزان ارتباط بین متغیرهای اصلی از روش همبستگی و آزمون اف و از نرم افزار spss استفاده گردید؛ یافته های تحقیق نشان می دهد که بین پنج عامل شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی در اساتید وکارکنان دانشگاه فرهنگیان لرستان رابطه و همبستگی معناداری وجود دارد. متغیرهای شخصیت و رفتار شهروندی را در جهت مثبت پیش بینی می کند و بین آنها از نظر مولفه های شخصیت و رفتارشهروندی تفاوت معناداری وجود ندارد بنابراین پیشنهاد می شود به منظور بهبود رفتار شهروندی از روش های تقویت مولفه های پنج گانه شخصیت استفاده شود.
۹.

پزشکی اسلامی، آری، چگونه؟ گفتمانی در اسلامی سازی علوم پزشکی

تعداد بازدید : 894 تعداد دانلود : 527
هدف: اسلامی سازی مطلق علوم و یا علوم انسانی سوژه تحقیق بسیاری از پژوهش هاست. اما درباره علوم تجربی اسلامی به ویژه اسلامی سازی علوم پزشکی تحقیقات چندان وسیعی ارائه نشده است. این در حالی است که عمده تحقیقات علوم پزشکی اسلامی نیز صرفا به امکان و امتناع، نقد و بررسی طب اسلامی مصروف شده، به ارائه راه کار برای تولید علوم پزشکی اسلامی نپرداخته اند. روش: مقاله حاضر قصد دارد، راه کارهای پنج گانه ای را برای تولید علوم اسلامی پزشکی ارائه و مورد نقد و ارزیابی قرار دهد، که عبارت اند از: 1. تغییر در مبادی و پیش فرض های علوم پزشکی، 2. مطلق انگاری آموزه های دینی، 3. احیای طب اسلامی پیشگیری و درمان با الهام از کتاب و سنت، 4. تاسیس نظام سلامت و بهداشت بر مبنای معارف، فقه و اخلاق اسلامی و 5. پیراستن پزشکی از نمادهای فرهنگ غرب در بستر فرهنگ ایرانی اسلامی. یافته ها و نتیجه گیری: تولید علوم اسلامی یکی از دغدغه های اندیشمندان بزرگ معاصر عالم اسلام است. هر یک به فراخور مبانی مقبول خود، ایده هایی در این زمینه مطرح کرده اند که در قالب پنج راه کار به همراه بیان محسنات و ملاحظات هر یک تقدیم گردید. اسلامی سازی علوم پزشکی بدون نظر به مباحث طب اسلامی ممکن نیست، تحقیق حاضر در این مقوله، اصطلاح «آموزه های اسلامی ناظر به بهداشت و سلامت» به جای طب اسلامی پیشنهاد داده و لوازم خطرناک آن را برشمرده است. اولویت گذاری در اهداف یکی دیگر از لوازم کار در اسلامی سازی علوم پزشکی است. در این راستا ضروری است برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت از هم تفکیک شوند
۱۰.

اهل بیت در آثار دانشمندان آندلس

تعداد بازدید : 560 تعداد دانلود : 993
ادبیات عرب در شبه جزیره ایبری دردوره حضورمسلمانان درآندلس، میراث ماندگار تمدن اسلامی و زبان گویا وپیکره زنده و وجود کتبی فرهنگ اسلامی درجهان است وحجم قابل توجه وبخشی اساسی ازاین ادبیات مختص به مفهوم اهل بیت است و نقش ماندگار کالبدی دراثاراسلامی دراندلس دارد،جایگاه تشیع درادبیات عرب بیشتربا همین ادبیات اهل بیت درمتون اسلامی و آثار دانشمندان آندلس مشخص شده است واز مهمترین موضوعات شیعه شناسی است.لفظ و مفهوم اهل بیت حقیقتی اسلامی است که پیش از پیدایش فرق ومذاهب درشماراصطلاحات سیاسی اجتماعی وفرهنگی وتاریخی قرارگرفته است ،به این مقام اهل بیت در روند حوادث ازصدر اسلام ازعهد پیامبر چند محقق مورخ زمان شناس ازپانصد سال پیش به این سو از پایان قرون وسطی و آغاز دوره مدرن تا کنون توجه کرده اند. پنج قرن است که کایتانی از ایتالیا مفهوم اهل بیت و حق آن ها را اورده است وحوادث صدر اسلام رابا نسبت حقوق قدرت های سیاسی صدر اسلام با اهل بیت محاسبه و تبیین کرده است،درعصرحاضرده ها محقق خاورشناس ازجمله اشپولر المانی درجهان اسلام به محاسبه نسبت قدرت های سیاسی اجتماعی صدراسلام با حقوق از دست رفته اهل بیت پرداخته است وجمع وتفریق های قدرت در صدر اسلام زا به حذف ومنها کردن قدرت اهل بیت ازجامعه سیاسی صدراسلام بوسیله امویان ربط داده است.مسئله پژوهش این است که ،امویان بدون هیچ و از هیچ جریان اهل بیت را از شرق وغرب جهان اسلام بویژه ازاندلس ،حذف نکردند، آن ها ازچیزی که وجود داشت وظهور پیدا کرده بود و سرمایه جدید وهویت نوین جوامع اسلامی شده بود ،شروع کردند آن ها با انتحال اسلام واضافه کردن خود به اسلام،اهل بیت را ازصحنه قدرت سیاسی در صدر اسلام حذف کردند .امویان فرامین لعن حضرت علی ع را که با تبلیغات دولت اموی ازشرق در دمشق آغاز شده بود را درغرب جهان اسلام با تبلیغات گسترده تر تثبیت کردند و استقرار و اسکان جمعیت مهاجر به آندلس با کنترل ونظارت امویان و براساس حذف اهل بیت از صحنه قدرت در آندلس انجام گرفت ، این از مسلمات جغرافیای تاریخی آندلس است که اعراب اموی حاکم وقبایل مهاجروابسته به آن ها درجاهای خوب وثروت خیز آندلس اسکان یافتندواعراب مخالف ومتمایل به اهل بیت از این نقاط رانده شدند ودرشهرهای بزرگ سرکوب وحذف شدند.شاخص ترین انتحال امویان که با معاویه شروع شد،اعلام خلافت بوسیله امویان است که به اتفاق اکثریت مورخان نوعی اتنحال تلقی شده است.با وجود همه محاسبات امویان وقدرتمندان پس ازان ها در حوزه غرب اسلامی بویژه درآندلس برای حذف اهلبیت،ازجمله با اقداماتی تبلیغاتی، مذهب مالک را به طور انحصاری درحوزه غرب اسلامی بویژه درآندلس انتشاردادندو مذهب اهل بیت را کنارزدند،اما وجودعلمی اهل بیت درادبیات ومتون وآثار دانشمندان آندلس باقی ماند واهل بیت درآثار دانشمندان خودواقعیتی ازادبیات عرب وبخشی ازمیراث ماندگاراسلامی شد ،پژوهش حاضر نما یه ای ازوجود اهل بیت درروند تحولات سیاسی اجتماعی جوامع براساس کتاب اهل بیت در متون اسلامی وآثاردانشمندان آندلس است.کتاب اهل بیت درمتون اسلامی آندلس بخشی ازتحقیقات مولف درجامعه اندلسی ومعارف فرهنگی وتمدنی آن ازسال 1378به این سواست که بخشی ازآن درکتاب تاریخ تشیع دراسپانیاومغرب وافریقیه آمده است.رفتارامویان اندلس تحقق تاریخی مضامین اعتقادی برخی اسناد فرهنگی صدر اسلام است که تاکید می کند که حذف اهل بیت به خاطرکینه های بدری وحنینی ازعلی ع است که تبلیغات وسیاست حاکم بردمشق وقرطبه بود،زیرا فقط رفتارسیاسی اجتماعی وعدالت سیاسی اودرصدر اسلام باعث شناسایی اسلام انتحالی امویان شد.این عدالت سیاسی درمجموعه معارف سیاسی اسلام چون قانون زنده ای درامده است که با تحلیل و نقد و جرح ،روشنگر چهره های متمایزجریان های اسلامی پس ازپیامبرص همراه بوده است.نمادوعصاره وجود کتبی اهل بیت درآثار دانشمندان آندلس کتاب دررالسمط است ، تصنیف برترکلاسیک درمورد اهل بیت اثردانشمند آندلسی ابن ابا راست اونظریه پرداز علت اصلی سقوط آندلس بودکه حذف اهل بیت ازصحنه قدرت است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹