دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال پنجم آبان 1401 شماره 54

مقالات

۱.

نگاهی حقوقی به پیدایش جرایم رایانه ای

تعداد بازدید : 757 تعداد دانلود : 334
سایبر در لغت به معنی غیرواقعی و مجازی می باشد؛ و فعالیت های سایبری یا همان رایانه ای به زبان ساده یعنی: مجموعه ای از ارتباطات درونی انسان ها از طریق کامپیوتر و دستگاه های مخابراتی که بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی آن انجام می شود. این روزها فعالیت های رایانه ای جزء اصلی و جدا نشدنی از زندگی افراد در جهان محسوب می شود، و بدیهی است که با پیشرفت روز افزون دانش فناوری اطلاعات و پا گذاشتن اینترنت به زندگی بشر از اینگونه فعالیت ها سوءاستفاده هایی هم بشود، که آسیب هایی را هم به دنبال داشته باشد. در جرایم سنتی و قدیمی جرم عموماً بر روی اشخاص، اموال، امنیت و... واقع می گردید، ولی در جرایم رایانه ای نوع آلت جرم به نوعی ماشین (کامپیوتر) تبدیل شده است. در ایران جرایم رایانه ای جرم انگاری شده است و قانونی تحت عنوان قانون جرایم رایانه ای در سال 1388 تصویب شده که امروزه نیاز به اصلاح آن شدیدا احساس می شود. بطور کلی جرایم سایبری را می توان به سه دسته تقسیم کرد، دسته اول: جرایمی است که رایانه و تجهیزات جانبی آن موضوع جرم واقع می شود مانند سرقت، تخریب و نظایر آن؛ دسته دوم: جرایمی است که در آن رایانه به عنوان ابزار و وسیله توسط مجرم برای ارتکاب به جرم از آن استفاده می شود؛ و دسته سوم: جرایمی است که می توان آن ها را جرایم محض رایانه ای نامید. در این مقاله علمی سعی شده است تا نگاهی هر چند مختصر به چگونگی پیدایش جرایم رایانه ای داشته باشیم و برخی از جرایم مهم در این حوزه را هم به شما معرفی کنیم تا نسبت به این جرایم آگاه شوید؛ روش تحقیق در این مقاله بر اساس تحقیقات کتابخانه ای و میدانی در جامعه می باشد.
۲.

بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری بین دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان چگنی

تعداد بازدید : 253 تعداد دانلود : 913
با توجه به اجتماعی بودن آدمی از لحاظ زمینه های بهنجاری و نابهنجاری رفتارها، مطالعه رفتاری فرد و شناخت اختلالات رفتاری وی بسیار حائز اهمیت است. اختلالات رفتاری، یکی از مباحث مهم مطرح شده در علم روان شناسی بوده و تقریبا ۸۵ سال پیش وارد علم روانشناسی شده است که رفتارهای گوناگون افراطی، مزمن، انحرافی که گستره آن شامل اعمال تهاجمی یا برانگیختگی ناگهانی، اعمال افسرده گونه و گوشه گیرانه می باشد و بروز آن ها به دور از انتظار مشاهده کننده است، به طوری که وی آرزوی توقف این گونه رفتارها را دارددر پژوهش حاضر میزان اختلالات رفتاری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان چگنی مورد بررسی قرار می گیرد. منظور از اختلالات رفتاری آن دسته از رفتارهایی است که از دیدگاه های روانشناسی و جامعه شناسی بهنجار نمی باشد.هدف اصلی این مطالعه تعیین میزان شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دختر و پسر دبستانی شهرستان چگنی در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بوده است که به منظور تعیین درصد اختلالات رفتاری دانش آموزان دبستانی به تفکیک جنس و نوع اختلال، رابطه بین عواملی همانند میزان تحصیلات، وضعیت تحصیلی، سن و جنس و اختلالات رفتاری مد نظر قرار گرفت. و نتایج حاصل از آزمون های آماری نشان داد که میانگین اختلال رفتاری در دانش آموزان مورد مطالعه در سطح پایینی قرار دارد. دستاورد پژوهش مورد مطالعه این شد که میانگین میزان شیوع اختلال های مذکو در پسران بیشتر از دختران است. میانگین میزان شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان پسر با میانگین 24.3 بیشتر از دانش آموزان دختر با میانگین 18.3 است.
۳.

اخلاق و خویشکاری خویشاوندی خویشاوندان( شاه، پهلوان) شاهنامه فردوسی

تعداد بازدید : 754 تعداد دانلود : 100
خویشکاری و خویشاوندی فرمانروا یا پهلوان در ایران دیرین سازنده روحیه سازندگی و نیز، سلحشوری مردمان ایران بوده است. شکل گیری اسطوره های نوین در روند جامعه انسانی به عناصری نیاز دارد که بتوانند هماهنگ با طرح کلی داستان و باور های فرهنگی، روابط گسترده تری را در طرح ها به نمایش بگذارند. عناصر اسطوره باید با سازه های متناسب شکل بگیرند. اساسی ترین باور فرهنگی جامعه اسطوره پرداز بیان ذهنی مساله خیر و شر در روابط انسانی و کنش های اجتماعی است. عناصر طبیعی و ذهنی از عناصر آغازین شکل گیری اسطوره بوده اند. اخلاق و خویشکاری شاه یا پهلوان از عناصری که در تفکر سیاسی و نیز، اخلاق آنان بوده، در شرح حال خویشکاری حاکمان با خویشاوندی پیوند داشته است. زیرا، سیاست را بسان اخلاق نوعی فضیلت می دانسته اند که برای حفظ استقلال سرزمین و پایداری انسان در برابر رفع مشکلات مهم و بهترین چتر محافظتی در تشخیص نیک و بد است. خویشکاری در خویشاوندی از اساطیر به حماسه و از آنجا به متن داستان های دگرسان راه پیدا کرده است. شاه و فرمانروایان با خون و خویشاوندی ارث سلطنت به یاد گذاشته اند. پهلوانان با نام و ناموری خویشکاری خویشاوندی را با نام مروت و مردانگی رواج داده اند. پهلوانان همیشه در برپایی داد و دادگری به حاکمان کمک کرده اند. در نتیجه برای بقا و ماندگاری منش انسانی و پایداری سیاست توام با اخلاق نیک، همیشه مردمان ایران خویشاوند خوبی ها بوده اند.
۴.

مورد پژوهی و تئوری طرح های تحقیق آن: بررسی مروری

تعداد بازدید : 203 تعداد دانلود : 367
مطالعات مورد پژوهی یک بررسی عمیق و مفصل از یک مورد خاص (یا موارد) در یک زمینه دنیای واقعی است. به عنوان مثال، مطالعات موردی در پزشکی ممکن است بر روی یک بیمار یا بیماری متمرکز شود. مطالعات موردی در تجارت ممکن است استراتژی یک شرکت خاص یا بازار گسترده تری را پوشش دهد. به طور مشابه، مطالعات موردی در سیاست می تواند از یک اتفاق محدود در طول زمان (به عنوان مثال، یک کمپین سیاسی خاص) تا یک تعهد عظیم (مثلاً یک جنگ جهانی) متغیر باشد. علیرغم بحث های جاری در مورد اعتبار، و محدودیت های گزارش شده در مقایسه با سایر رویکردها، مطالعات مورد پژوهی رویکردی رو به افزایش در میان محققان کیفی داشته اند. ما توصیفات روش شناختی مطالعات مورد پژوهی منتشرشده را تجزیه وتحلیل کرده ایم. یافته ها در پنج مضمون که موضوعات کلیدی روش شناختی را مشخص می کنند، گروه بندی شدند: روش مطالعات مورد پژوهی، مطالعات مورد پژوهی خاص و انتخاب موردی، مطالعه موردی مرتبط با زمینه، تعاملات محقق و موردی و مثلث سازی و طراحی مطالعه ناسازگار با روش شناسی گزارش شده. گزارش دهی بهتر مطالعات مورد پژوهی توسط محققان کیفی، روش شناسی را به نفع محققان و متخصصان پیش خواهد برد. گرچه طرح های مختلف برخی از ویژگی های اساسی مشترک را نشان می دهند، مقایسه چنین طرح های تحقیق مورد پژوهی نشان می دهد که پژوهش موردی شامل اهداف علمی متفاوت و جمع آوری و تجزیه وتحلیل داده ها است.
۵.

بررسى و تحلیل قلم و شمشیر در شعر امیر معزی

تعداد بازدید : 380 تعداد دانلود : 211
مجادله تیغ وکلک یا قلم و شمشیر یکی از انواع مجادله های خیالی محسوب می شود که توجه کاردان را به خود جلب کرده است. هدف نویسندگی این مجادله ها علاوه بر مدح و ابراز قوت نویسندگی, آموزش مسائل دینی, اخلاقی و تاریخی بوده است. نیز در حکومت کردن به هر دو نیاز دارد. بنابراین هیچ یک از این دو نمی توانند خودرا از دیگری برتر بداند. تیغ و قلم هر کدام نماد یکی از عناصر فروان مهم و حیاتی در ساختن تمامی حکومت ها به شمار می آیند. \" شمشیر \" سمبل تنازع آوران و نظامیان و\" قلم \" نماد متفکران و فرهیختگان.
۶.

راه حلهای حقوقی در مواجهه با اثرات منفی توقف نماد معاملاتی شرکتهای بورس اوراق بهادار

تعداد بازدید : 884 تعداد دانلود : 718
نمادها در بورس اوراق بهادار تهران همیشه در حالت مجاز نیستند و ممکن است به دلایل مختلفی وضعیت آنها تغییر یابد و قابل معامله نباشند. برای بررسی بهتر توقف معاملات به دو دسته کلی وقفه های صلاحدیدی و وقفه های خودکار تقسیم می گردد. هر چند در بسیاری از بازارهای سرمایه در دیگر کشورها، این بورس ها هستند که بخش عمده سازوکار توقف، تعلیق و بازگشایی را بر عهده می گیرند اما از دیگر سو در دریافت اطلاعات از ناشران، نظارت بر فعالیت ها معاملاتی، پیگیری احراز شرایط پذیرش و از همه مهم تر در انجام اقدامات انضباطی نیز دارای اختیار و توانایی هستند. بنابراین در صورت تمایل به تفویض وظایف مربوط به توقف و تعلیق نماد معاملاتی از سوی سازمان بورس به بورس های اوراق بهادار، فراهم ساختن بستر قانونی، تجهیز نیروی انسانی و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری امری ضروری به نظر می رسد. به دلیل نوظهور بودن بازار بورس اوراق بهادار تهران، موضوعات و اشکالات زیادی وجود دارد که تاکنون به آنها کمتر پرداخته شده است. هدف این مقاله بررسی راه حل های حقوقی در مواجهه با اثرات منفی توقف نماد معاملاتی شرکتهای بورس اوراق بهادار می باشد.
۷.

نقش کیفیت ارتباط معلم - دانش آموز در پیش بینی سازگاری تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول

تعداد بازدید : 299 تعداد دانلود : 144
هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش کیفیت ارتباط معلم - دانش آموز در پیش بینی سازگاری تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول بود. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر طبس در سال تحصیلی 1401-1400 می باشد. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای از بین کلیه مدارس متوسطه دوره اول شهر طبس هشت مدرسه (چهار پسرانه و چهار دخترانه) به صورت تصادفی انتخاب و در هر مدرسه به صورت تصادفی یک کلاس انتخاب و تمام دانش آموزان آن کلاس ها یعنی 230 نفر (115 پسر و 115 دختر) به عنوان نمونه آماری در پژوهش حاضر شرکت داده شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ارتباط معلم دانش آموز موری و زوزاک (2011)، پرسشنامه سازگاری تحصیلی کلارک و همکاران (1976) و پرسشنامه سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش (2006) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS23 صورت گرفته است. یافته های این پژوهش نشان داد که کیفیت ارتباط معلم- دانش آموز سازگاری تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول را پیش بینی می کند. در خصوص فرضیه دوم مشخص گردید که کیفیت ارتباط معلم- دانش آموز، سرزندگی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول را پیش بینی می کند و در نهایت نتایج نشان داد که بین سازگاری تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول رابطه معناداری وجود دارد.
۸.

روش شناسی"کیو"؛ تحلیلی با رویکرد کیفی از تفکر افراد بجای متغیرها

تعداد بازدید : 509 تعداد دانلود : 32
اعمال انسان ها تابع ذهنیت آن ها در خصوص یک موضوع است. روش شناسی کیو مطالعه ای سیستماتیک پیرامون ذهنیت و دیدگاه افراد مورد مطالعه است. این روش می کوشد تا دیدگاه های متفاوت افراد پیرامون مقوله را مورد بررسی ، شناسایی و رتبه بندی قرار دهد. پژوهش گر را قادر می سازد تا اولا ادراکات و عقاید فردی را شناسایی و طبقه بندی کند و ثانیا به دسته بندی گروه های افراد بر اساس ادراکاتشان بپردازد و در نهایت ذهنیت افراد و الگوهای تفکری آنان را نسبت به موضوعات مختلف آشکار سازد.روش کیو را پیوند بین روش های کیفی و کمی می دانند زیرا از یک سو، انتخاب مشارکت کنندگان از طریق روش های نمونه گیری احتمالی صورت نمی گیرد؛ نمونه افراد به طور هدفمند و با اندازه ای کوچک انتخاب می شود که آن را به روش کیفی نزدیک می سازد و یافته ها از طریق تحلیل عاملی و به صورت کاملاً کمی به دست می آیند. همچنین به دلیل شیوه گردآوری داده ها(مرتب سازی)، عمیق تر می توان از ذهنیت مشارکت کنندگان آگاه شد. تفاوت اصلی روش کیو با سایر روش های تحقیق در علوم اجتماعی این است که در روش شناسی کیو؛ به جای متغیرها، افراد تحلیل می شوند. در این مقاله با رویکرد تحلیلی و اسنادی ابتدا به معرفی و سپس مراحل انجام و نحوه گردآوری اطلاعات و نقدهای آن پرداخته شده است..
۹.

بررسی تاثیر حسابداری مالی بر سهام

تعداد بازدید : 387 تعداد دانلود : 786
مقاله حاضر به روش مروری کتابخانه ای انجام شده است. تلاش کردیم در این مقاله تاثیر حسابداری مالی بر سهام را مشخص کنیم. اساسی ترین عواملی که روی قیمت سهام تاثیر می گذارند عناصر عرضه و تقاضا می باشد. اگر مردم بیشتر سهام بخرند قیمت سهام افزایش می یابد و اگر آن ها بیشتر سهام بفروشند قیمت سهام کاهش می یابد. یکی از حیاتی ترین سیستم ها برای یک سازمان، سیستم اطلاعات حسابداری است، این سیستم شامل شیوه های گردآوری داده های مربوط به فعالیت ها و رویدادهای مالی سازمان و شیوه تبدیل داده ها به اطلاعاتی موثر برای مدیریت است.در راستای دستیابی به این هدف، در ایران به دلیل شرایط بازار سرمایه و ناکارآمد بودن آنها، تمامی ویژگی های کیفیت اطلاعات بر هزینه سرمایه سهام عادی موثر نیست و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذار تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد اما در نهایت می توان گفت اطلاعات سیستم حسابداری کارآمد در میزان هزینه سهام تاثیر بسزایی دارد.
۱۰.

ضابطان دادگستری و رعایت حقوق دفاعی متهم

تعداد بازدید : 871 تعداد دانلود : 735
تحقیق حاض ر ب ا ه دف بررس ی وظایف ض ابطان دادگستری در رعایت حقوق دفاعی مهتم صورت پذیرفته است. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از مآخذ و منابع کتابخانه ای نوآوری هایی که قانونگذار در رابطه با حقوق دفاعی متهم در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی کرده است بررسی شد. یافته های تحقیق نشان داد: حق دفاع متهم یکی از عناصر امنیت قضایی در کنار حق دادخواهی است که باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود. در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392توجه ویژه ای به حقوق متهم شده و نوآوری هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می شود. همچنین متهم، حقوق دیگری مانند تشکیل پرونده شخصیت، حق تماس با خانواده و حق داشتن وکیل و تفهیم آن، اخذ آخرین دفاع و حق سکوت و..... دارد.
۱۱.

تحلیل و بررسی مداخله حقوق جزا در کنترل پوشش بانوان (با تکیه بر چالش چارشنبه های سفید)

تعداد بازدید : 482 تعداد دانلود : 116
هدف از انجام این تحقیق تحلیل و بررسی مداخله حقوق جزا در کنترل پوشش بانوان (با تکیه بر چالش چارشنبه های سفید) بود. رفتار بهنجار و رعایت آن در جامعه اسلامى با عنوان «حجاب»(پوشش اسلامى)یکى از ضروریات دین و از حقوق مسلم جامعه اسلامى است. برخى از رفتارهاى نابهنجار در سطح اجتماع، ارتباط تنگاتنگى با امنیت، عفت عمومى، سلامت اخلاقى و نظم جامعه دارند که «عدم رعایت حجاب شرعى» در جامعه یکى از مهم ترین این رفتارهاست. قانونگذار با درک آثار منفى «عدم رعایت حجاب شرعى» و ضرورت رعایت آن،«عدم رعایت این قاعده اسلامی را در معابر و انظار عمومى» جرم شناخته وبراى آن مجازات مقرر فرموده است و وفق(تبصره ماده ۶۳۸ ق.م.ا) براى آن ضمانت اجرا در نظر گرفته است. این جرم همچون سایر جرایم، داراى سه رکن قانونى، مادى و روانى است و واجد حیثیت عمومى بوده و غیر قابل گذشت است و از جرایم مطلق و آنى به شمار مى رود، بنابراین نیاز به جرم شناختن این رفتار و تعیین مجازات با توجه به قاعده فقهى و حقوقى«قبح عقاب بلابیان»،«اصل اباحه»،«اصل قانونى بودن جرائم ومجازاتها» آیات قرآنى و روایات تبیین گشته است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹