روان شناسی تحلیلی شناختی (تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی سابق)

روان شناسی تحلیلی شناختی (تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی سابق)

روان شناسی تحلیلی شناختی سال نهم زمستان 1397 شماره 35 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۵.

اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اجتناب تجربی و علائم فیزیولوژیکی دختران نوجوان بی سرپرست دارای اضطراب اجتماعی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 69 تعداد دانلود : 801

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱