روان شناسی تحلیلی شناختی (تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی سابق)

روان شناسی تحلیلی شناختی (تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی سابق)

روانشناسی صنعتی/سازمانی سال سوم پاییز 1391 شماره 12 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۵.

بررسی اثر سرمایه های روانشناختی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی (مورد مطالعه سازمان صنایع ومعادن استان اصفهان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۸۹
۷.

بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی کارکنان و میزان فشار روانی منفی (مورد مطالعه: سازمان کار و امور اجتماعی استان قم)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۵۴

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱