روان شناسی تحلیلی شناختی (تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی سابق)

روان شناسی تحلیلی شناختی (تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی سابق)

روانشناسی صنعتی/سازمانی سال چهارم پاییز 1392 شماره 16 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۵.

بررسی رابطه اضافه بار نقش با رضایت شغلی و انگیزش شغلی در کارکنان دوشغله شرکت های شهر بوشهر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۴
۷.

اثربخشی درمان مدیریت استرس به شیوه ی شناختی-رفتاری بر کاهش استرس شغلی و ابعاد آن در کارکنان یک شرکت صنعتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۷۵

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱