روان شناسی تحلیلی شناختی (تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی سابق)

روان شناسی تحلیلی شناختی (تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی سابق)

روان شناسی تحلیلی شناختی سال هشتم بهار 1396 شماره 28 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۶.

پیش بینی تصمیم گیری همکارانه با استفاده از حافظه آینده نگر زمان محوردر بین دانشجویان دانشگاه کردستان در سال 95- 1394(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۶۴
۷.

مقایسه مؤلفه های کنش های اجرایی برنامه ریزی- سازماندهی آزمون برج لندن در دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری خاص با همتایان بهنجار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۹۹

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱