روان شناسی تحلیلی شناختی (تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی سابق)

روان شناسی تحلیلی شناختی (تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی سابق)

روان شناسی تحلیلی شناختی سال ششم پاییز و زمستان 1394 شماره 24 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۴.

بررسی نقش مؤلفه های روان شناختی و سبک شناختی (FD/FI) در فرآیند عملکرد ریاضی دانش آموزان پسر پایه هشتم متوسطه شهر مشهد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 461 تعداد دانلود : 528
۶.

نقش میانجی گری توانمندسازی روانشناختی در رابطه ویژگی های شخصیتی و عملکرد شغلی کارکنان شرکت گاز استان کرمانشاه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 819 تعداد دانلود : 166

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱