روان شناسی تحلیلی شناختی (تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی سابق)

روان شناسی تحلیلی شناختی (تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی سابق)

روان شناسی تحلیلی شناختی سال نهم پاییز 1397 شماره 34 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

مقایسه اثربخشی روان درمانگری شناختی رفتاری جنسی با روان درمانگری مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد جنسی زنان مبتلا به اختلالات جنسی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 466 تعداد دانلود : 577

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱