روان شناسی تحلیلی شناختی (تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی سابق)

روان شناسی تحلیلی شناختی (تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی سابق)

تازه های روانشناسی صنعتی/سازمانی سال دوم پاییز 1390 شماره 8 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۶.

بررسی ویژگی های روان سنجی فرم کوتاه پرسشنامه روان شناختی کالیفرنیا (CPI) در کارکنان پالایشگاه نفت شهر آبادان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۳۷

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱