روان شناسی تحلیلی شناختی (تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی سابق)

روان شناسی تحلیلی شناختی (تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی سابق)

روانشناسی صنعتی/سازمانی سال چهارم بهار 1392 شماره 14 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۷.

اعتبار همزمان پرسشنامه های تعهد سازمانی آلن و مایر(1990) و بالفور و وکسلر(1996) و بررسی رابطه تعهد سازمانی با سلامت روان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۷۷

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱