روان شناسی تحلیلی شناختی (تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی سابق)

روان شناسی تحلیلی شناختی (تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی سابق)

روانشناسی صنعتی/سازمانی سال پنجم بهار 1393 شماره 18 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۹.

سنجش رابطه سرمایه روانشناختی و اخلاقی بودن نگرش ها و رفتارهای کارکنان، مطالعه موردی:کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر در تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۵۶

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱