روان شناسی تحلیلی شناختی (تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی سابق)

روان شناسی تحلیلی شناختی (تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی سابق)

روانشناسی صنعتی/سازمانی سال سوم تابستان 1391 شماره 11 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

رابطه بین ارضاء نیازهای بنیادین روان شناختی، خودشناسی انسجامی، بهوشیاری، شفقت خود، خودمهارگری و شاخص های سلامت روان با عملکرد شغلی معلمان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۶۸

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱