روان شناسی تحلیلی شناختی (تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی سابق)

روان شناسی تحلیلی شناختی (تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی سابق)

روان شناسی تحلیلی شناختی سال هشتم پاییز 1396 شماره 30 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۴.

تحول باورهای کاذب بر اساس مدل ساختاری کنش های اجرای بازداری پاسخ، حافظه فعال، برنامه ریزی-سازماندهی و انعطاف پذیری ذهنی در کودکان 7 تا 12 سال(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۷۰

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱