روان شناسی تحلیلی شناختی (تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی سابق)

روان شناسی تحلیلی شناختی (تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی سابق)

روان شناسی تحلیلی شناختی سال هشتم زمستان 1396 شماره 31 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۶.

نقش واسطه گری مؤلفه های ذهن آگاهی در رابطه بین انواع جهت گیری هدف با هویت های چهارگانه تحصیلی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 645 تعداد دانلود : 244

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱