مطالعات روان شناسی بالینی

مطالعات روان شناسی بالینی

مطالعات روان شناسی بالینی سال اول پاییز 1390 شماره 4 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اثربخشی آموزش مهارت های فرزندپروری در کاهش تنیدگی مادران(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی اثربخشی گروه درمانی چند خانواده ای بر حل تعارضات والدین - فرزندان و کاهش پرخاشگری نوجوانان دختر 14-15 ساله شهر مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

مقایسه اثربخشی دو روش آموزش والدین با رویکرد آدلر - درایکورس و ئبار کلی بر بهبود مؤلفه های محیط خانواده در خانواده های دارای فرزندان با اختلال سلوک(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر سلامت روان دانشجویان سال اول علوم بهزیشتی دانشگاه کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۶ تعداد دانلود : ۵۱۲
۶.

طراحی نسخه نرم افزاری آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین (WCST): مبانی نظری، ساخت ویژگی های روان سنجی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

تأثیر آموزش راهبردهای شاکرانه بر گسترش عواطف مثبت و شادکامی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴