مطالعات روان شناسی بالینی - علمی-پژوهشی

مطالعات روان شناسی بالینی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبائی

مدیر مسئول: دکتر احمد برجعلی

سردبیر: دکتر فرامرز سهرابی

مدیر اجرایی: حمید رضا مقامی

هیئت تحریریه: پرویز آزادفلاح ، حسن آقا محمدیان شعرباف ، حسن احدی ، حسین اسکندری ، حسن بخشیپوررودسری ،  برجعلی ، شکوه بنیجمالی ، سید محمد رضا تقوی ، محمد خدایاری فرد ، سیدحسین سلیمی ، فرامرز سهرابی ، علیرضا ظهیرالدین ، مهرداد کلانتری ، علی اصغر مقدم ، محمد نریمانی

نشانی: تهران، دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

 

تلفن: 44737571(021)   فکس: 44737472(021)

وب سایت: http://jcps.atu.ac.ir

پست الکترونیک: fbalini@atu.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی و علوم تربیتی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مهر ۱۳۸۹
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۱