روان شناسی افراد استثنایی

روان شناسی افراد استثنایی

روان شناسی افراد استثنایی دوره جدید سال دوم زمستان 1391 شماره 8 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

شناسایی نقش عوامل تنش زای دوران بارداری در ابتلای کودکان به اختلال کاستی توجه و بیش فعالی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

تأثیر آموزش ایمن سازی در پیشگیری ازآسیب جنسی در دختران نوبالغ کم توان ذهنی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و شناختی فراشناختی بر عملکرد حل مسأله و رفتار سازشی دانش آموزان کم توان ذهنی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

پذیرش همسالان در دانش آموزان پسر پایة دوم راهنمایی 77 با نارسایی های یادگیری ویژه و دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی متفاوت(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

دلبستگی عمومی والدین و نظریة ذهن دانش آموزان کم توان ذهنی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

مقایسة اثربخشی روش پس خوراند زیستی و روش چندحسی فرنالد در درمان اختلال نارساخوانی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵