روان شناسی افراد استثنایی - علمی-پژوهشی

روان شناسی افراد استثنایی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبائی

مدیر مسئول: دکتر حسین اسکندری

سردبیر: دکتر حمید علیزاده

مدیر اجرایی: کبرا بابائی

هیئت تحریریه: دکتر حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف، دکتر عباس ابوالقاسمی، دکتر شهلا البرزی، دکتر عباس بخشی پور رودسری، دکتر شکوه السادات بنی جمالی، دکتر فریبرز درتاج، دکتر مریم سیف نراقی، دکتر پرویز شریفی درآمدی، دکتر شهین علیایی زند، دکترحمید علیزاده، دکتر مختار ملک پور

نشانی: بلوار دهکدة المپیک، تقاطع بزرگراه همت، پردیس دانشگاه علامه طباطبائی دانشکدة روان شناسی و علوم تربیتی

 

تلفن: 44737574(021)   فکس: 44737472(021)

وب سایت: http://jpe.atu.ac.ir

پست الکترونیک: festesnaei@atu.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ آبان ۱۳۸۹
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶