روان شناسی افراد استثنایی

روان شناسی افراد استثنایی

روان شناسی افراد استثنایی دوره جدید سال اول تابستان 1390 شماره 2 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مقایسة تأثیر آموزش به شیوة الگوی راهبردی تفکر استقرایی و روش سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی در درس علوم تجربی پایة پنجم ابتدایی شهر همدان(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی سلامت روانی نوجوانان پرورشگاه شهید دستغیب و نمازی شهر شیراز(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی و مقایسة رابطة مهارت خودمختاری با کیفیت زندگی در دانش آموزان پسر با آسیب های شنوایی و عادی مقطع راهنمایی شهر تهران سال تحصیلی 88-89(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر کاهش اختلالات رفتاری دانش آموزان استثنایی پایة پنجم مدرسة مختلط کوثر زاهدان در سال 89-90(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

تأثیر روش ایفای نقش بر سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان حساب نارسای استان تهران - دبستانی در سال تحصیلی 87-88(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

اثربخشی مداخلات زودهنگام مبتنی بر بازی های کودک محور بر میزان بیش فعالی–تکانشگری کودکان پیش دبستانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

تأثیر بازی درمانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان عقب ماندة ذهنی دوره ابتدایی شهر خرم آباد در سال تحصیلی 88-89(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷