روان شناسی افراد استثنایی

روان شناسی افراد استثنایی

روان شناسی افراد استثنایی دوره جدید سال اول بهار 1390 شماره 1 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مقایسه میزان شیوع انواع اختلالات رفتاری دانش آموزان دبستانی با نارسایی ها ی ویژه در یادگیری و عادی شهر اردبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی اثر آموزش مدیریت به مادران بر بهبود شیوه های فرزندپروری و کاهش نشانه های اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی فرزندان(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی مبتنی بر رویکرد شناختی - رفتاری برسازگاری دانش آموزان نابینا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 202 تعداد دانلود : 854
۴.

رابطه بین تاب آوری و رضایت مندی شغلی در میان معلمان مدارس عادی و استثنایی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

گزارش و بررسی یک مورد اختلال عقب ماندگی ذهنی بدون تغییرات سندرمی در سه خواهر(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

آموزش علوم به شیوه مجازی: یک مطالعه آزمایشی با دانش آموزان مبتلا به نارسائی شنیداری(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

معماری مجدد آموزش عالی برای دانشجویان با نیازهای آموزشی ویژه بر اساس اصول طراحی جهانی برای یادگیری(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۶