روان شناسی افراد استثنایی

روان شناسی افراد استثنایی

روان شناسی افراد استثنایی دوره جدید سال اول پاییز 1390 شماره 3 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تبیین خلاقیت دانش آموزان تیزهوش بر مبنای هوش، سن و رضامندی زناشویی والدین آنان(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی نگرش والدین و معلمان در مورد نحوه جاگماری آموزشی دانش آموزان تیزهوش دوره راهنمایی شهر رشت در سال 89-90(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

مقایسه سطوح مختلف درک خواندن در دانش آموزان با آسیب بینایی و عادی پایه چهارم ابتدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

مقایسه سبک اسناد در دانش آموزان پسر نابینا و بینا(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

تأثیر روش «تحلیل رفتار کاربردی» بر بهبود عملکرد کودکان اتیستیک 5 تا 10 ساله مرکز درمانی فرشچیان شهر همدان در سال 1389(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

شیوع اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی در دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی استان مرکزی در سال 89-90(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

اثربخشی آموزش دقت بر توانایی خواندن دانش آموزان نارساخوان دختر پایه سوم ابتدایی شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۶