خانواده پژوهی - نشریه علمی (وزارت علوم)

خانواده پژوهی (نشریه علمی وزارت علوم)


بین رشته ای 


درجه علمی: علمی - پژوهشی
دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده 
مدیر مسئول: دکتر محمد علی مظاهری
سردبیر: دکتر محمد علی مظاهری
مدیر داخلی: شاهرخ کاویانی
هیئت تحریریه: دکتر تقی آزاد ارمکی، دکتر پرویز آزاد فلاح، دکتر حمیدرضا پور اعتماد، دکتر محمود حیدری، دکتر محمد کریم خداپناهی، دکتر کتایون خوشابی، دکتر سید محمد سیدمیرزائی، دکتر زهرا صباغیان، دکتر علی فتحی آشتیانی، دکتر علیرضا مرادی، دکتر محمدعلی مظاهری، دکتر محمد صادق مهدوی، دکتر بهمن نجاریان، دکتر حمید طاهر نشاط دوست، دکتر شکوه نوابی نژاد

نشانی: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده، کدپستی 1983963113. صندوق پستی: تهران، 4716-19395 

تلفن: 22431813 (021)

وب سایت: http://sbu.ac.ir/

 


آرشیو نشریه:

شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۹ اسفند ۱۳۸۶
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸