سیاست - نشریه علمی (وزارت علوم)

سیاست (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
e-issn: ۱۷۳۵-۹۶۸۶
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ اسفند ۱۳۸۴
مدیر مسئول: محمدرضا تخشید
ناشر: دانشگاه تهران
p-issn: ۱۷۳۵-۹۶۷۸
صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: عبدالرحمن عالم
مدیر اجرایی: ملیحه علی
هیئت تحریریه: سید داود آقایی، مهدی براتعلی پور، ابراهیم برزگر، جلال درخشه، الهام رسولی ثانی آبادی، عبدالرحمن عالم، فرهاد عطایی، میرفردین قریشی، اصغر کیوان حسینی، عباس مصلی نژاد
آدرس: تهران - انقلاب - دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران - دفتر مجله - اتاق 413
تلفن: ۰۲۱۶۱۱۱۲۵۳۰
وب سایت: https://jpq.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: politics@ut.ac.ir
کد پستی: ۱۴۱۷۶۱۴۴۱۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴