مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان (مطالعات زنان سابق) - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان (مطالعات زنان سابق) (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات زنان
e-issn: ۲۵۳۸-۲۹۳۴
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ دی ۱۳۸۳
مدیر مسئول: دکتر زهره خسروی
ناشر: دانشگاه الزهرا (س)
p-issn: ۲۵۳۸-۲۹۲۶
صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا (س)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر خدیجه سفیری
مدیر اجرایی: فرزانه شکری
هیئت تحریریه: دکتر زهرا افشاری، دکتر احمد جعفرنژاد، دکتر روشنک خدابخش، دکتر هما زنجانی‌زاده، دکترحلیمه عنایت، دکتر اکبر علیوردی نیا، دکترسعیده گروسی، دکتر محمدصادق مهدوی، دکتر سیّده‌منوره یزدی*** اعضای گروه دبیران بین المللی: دکترنازنین شاه رکنی، دکتر سحر مرانلو
آدرس: تهران – میدان ونک- خیابان ونک – دانشگاه الزهرا- طبقه ششم ساختمان خوارزمی - دفتر نشریه مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان
وب سایت: https://jwsps.alzahra.ac.ir/
پست الکترونیکی: jwsps@alzahra.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶