مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری سال هشتم زمستان 1392 شماره 24 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مدل سازی پیش بینی گردشگری ورودی به ایران با استفاده از روش های ARIMA و شبکه های عصبی فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

اولویت بندی مولفه های ارزش ویژه برند درمقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

ارزیابی ظرفیت جامعه محلی برای توسعه ی پایدار گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

رابطه مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در صنعت هتل داری(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

شناخت انگیزه ها و عوامل مؤثر بر میزان رضایت طبیعت گردها از سفر به قشم(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

عوامل موثر بر اجرای سیاست های گردشگری جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی پایانه های مسافربری(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۱