مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات جهانگردی 1382 شماره 1

مقالات

۱.

تحلیلی بر انواع توریسم و ارتباط آنها با یکدیگر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸۷ تعداد دانلود : ۱۷۱۸
صاحبنظران جهانگردی را در انواع متعددی دسته بندی کرده اند. برخی از این دسته بندی ها که عبارتند از: جهانگردی انبوه و آلترناتیو؛ جهانگردی فرهنگی، اکوتوریسم و جهانگردی و ماجراجویانه؛ جهانگردی عادی و طبیعت گرا در نوشتار حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. نکته قابل توجه در اکثر این طبقه بندیها در نظر گرفتن میزان بستگی به طبیعت بوده است. محافظت از طبیعت به عنوان میراث جمعی بشریت و سرمایه اساسی صنعت جهانگردی، باید در بطن سیاست های توسعه این صنعت مورد توجه قرار گیرد و هر یک از انواع جهانگردی، بخشی از مسئولیت حفظ محیط طبیعی را بر عهده داشته باشد.
۲.

باستان شناسی کاربردی و اثرات آن در زندگی مردمان امروزی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۴ تعداد دانلود : ۶۵۸
باستان شناسی در راه شناخت فرهنگ و تمدنهای جوامع گذشته در طی یک قرن و نیم اخیر قدمهای بسیار بزرگی برداشته و روح تازه ای را در کالبد علوم اجتماعی و هنر دمیده است. اما تا چند دهه قبل بعد کاربردی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته بود و اهداف باستان شناسی را شناخت فرهنگ و تمدنهای باستان تشکیل می داد. ولی با کمی تامل می توان دریافت که باستان شناسی می تواند نقش بسیار سازنده ای در زندگی مردمان امروزی داشته باشد، چرا که یافته های باستان شناسی گنجینه های تجربه مردمان باستان است.
۴.

تأثیرات فرهنگی توسعه جهانگردی بر جوامع

نویسنده:

کلید واژه ها: فرهنگ اجتماعی جهانگردی توسعه جهانگردی تاثیرات فرهنگی چرخه جهانگردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶۷ تعداد دانلود : ۹۹۸
جهانگردی، سفر موقت پاره ای از مردمان است به مقصدی غیر از محل زندگی عادی خود. در واقع، صنعت جهانگردی تعاملاتی بین جامعه میزبان و میهمان پدید می آورد که پیامد طبیعی آن بروز تغییر و تحول در کیفیت و سطح زندگی، الگوهای فرهنگی - رفتاری و نظام ارزشی، روابط خانوادگی، نگرش ها، آداب و سنن و به طور کلی تاثیر بر فرهنگ ساکنان محلی و یا گردشگران است. در این نوشتار، ضمن تشریح ارتباط فرهنگ و جهانگردی و نمایاندن نقش و اهمیت فرهنگ در توسعه این صنعت، به طرح دیدگاه های موافق و مخالف در بابا پیامدها و آثار توسعه جهانگردی بر فرهنگ جوامع پرداخته می شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳