مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری (مطالعات جهانگردی) سال هفتم زمستان 1391 شماره 20 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

نگرشی بر آمیزه ی بازاریابی گردشگری ورزشی استان اردبیل از دیدگاه گردشگران داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان مجموعه تاریخی شهر سوخته با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (CVM)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۹ تعداد دانلود : ۵۷۴

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۲