مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری (مطالعات جهانگردی) زمستان 1389 شماره 14 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارزیابی پایداری گردشگری در روستاهای تاریخی فرهنگی ایران با تأکید بر پارادایم توسعه پایدار گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی مقصدهای گردشگری در ایران (مورد مطالعه: منطقة چابهار)(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

عوامل مؤثر بر رضایت و وفاداری گردشگران در استان اردبیل (مطالعة موردی منطقة گردشگری سرعین)(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

امکان سنجی خوشة گردشگری در شهرستان بندر انزلی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

عوامل مؤثر بر مدیریت زنجیرة تأمین سبز در صنعت گردشگری، مورد مطالعه : آژانس های مسافرتی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

تعیین ظرفیت پذیرش گردشگری در مناطق کویری و بیابانی ایران (نمونة موردی شهداد، مرنجاب بند ریگ و مصر فرحزاد)(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳