مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری (مطالعات جهانگردی) سال هفتم بهار 1391 شماره 17 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت هتلداری (مورد مطالعه: شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰۴ تعداد دانلود : ۱۳۱۴
۲.

پیکره بندی راهبردهای عملیات خدماتی در صنعت هتلداری ایران (مورد مطالعه: هتلها و هتل آپارتمان های شهرستان مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۲ تعداد دانلود : ۶۳۰
۴.

بررسی اثرات گردشگری بر دارایی ها و فعالیت های معیشتی مردم در چارچوب معیشت پایدار گردشگری (مطالعه موردی روستای زیارت)(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی رابطة بین رونق گردشگری و سرمایة اجتماعی در مناطق ساحلی دریای خزر(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی عوامل موثر در شکل گیری رابطه متضاد میان بخش کشاورزی و گردشگری (نمونه مورد مطالعه: شهرستان چالوس، نوشهر)(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳