مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری بهار 1392 شماره 21 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مولفه های مؤثر بر اعتماد گردشگران در حوزه گردشگری الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

ارزیابی قابلیت های گردشگری شهر زنجان و راهبردهای تقویت جذب گردشگر(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

سطح تعهد محیطی در هتل های شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

ارزش ویژه مشتری و رضایتمندی گردشگران داخلی از هتل های پنج ستاره شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی در صنعت هتل داری(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

رهنمودهای توسعه ی مسیرهای پیاده روی در مناطق تفرجگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

سازگاری با تجارت الکترونیکی در صنعت هتلداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴