مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات جهانگردی 1383 شماره 4

مقالات

۱.

بررسی وضعیت گردشگری داخلی در شهرستان یزد

کلید واژه ها: اشتغال گردشگری داخلی جاذبه ها معماری سنتی شناخت متقابل فرهنگی خدمات پشتیابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱۵ تعداد دانلود : ۱۱۹۳
گردشگری نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها ایفا می کند. توسعه گردشگری یکی از کم هزینه ترین روشهای ایجاد اشتغال به شمار می رود. ایجاد وفاق ملی، تقویت روحیه و رشد و شکوفائی استعدادها را نیز می توان از آثار اجتماعی آن برشمرد. شهرستان یزد دارای آثار تاریخی، فرهنگی و معماری خشت خام بوده و به این دلیل جایگاه ویژه ای در جذب گردشگر دارد. این پژوهش جاذبه ها و مشکلات گردشگری در این شهر را از دیدگاه گردشگران داخلی بررسی می نماید. نتایج پژوهش نشان می دهد که این شهرستان دارای جاذبه های گردشگری بسیار مناسب بوده ولی امکانات پشتیبانی (مانند وضعیت سرویسهای بین راهی، کیفیت جاده ها و تسهیلات رفاهی برای جوانان گردشگر) در حد مطلوب نمی باشد. این پژوهش در پایان به ارائه راه هایی جهت تقویت گردشگری در این شهر می پردازد.
۲.

باستان شناسی دوره اسلامی ایران و ویژگیهای متمایز آن نسبت به سایر گرایش های باستان شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹۴ تعداد دانلود : ۱۴۳۴
"باستان شناسی دوره اسلامی ابزاری است برای شناخت ودرک بهتر جهان اسلام که ازچهارده قرن پیش در سه قاره - از اسپانیا تا اندونزی- همچنان زنده است. تعریف فوق دو ویژگی بسیارمهم باخود حمل می کند: اول اینکه، باستان شناسی اسلامی، سرزمین های گوناگون با ساختارهای اقلیمی، فرهنگی وتاریخی کاملاً متفاوتی را دربرمی گیرد. دوم آنکه، باستان شناسی اسلامی آثارفرهنگی جهانی همچنان زنده وپویا راموردبررسی قرارمی دهد. و دو ویژگی مذکور، استعداد وقابلیت بالقوه ای را درجهت جذب گردشگر دراختیار کشورهای اسلامی قرار می دهد که با اندکی تلاش و برنامه ریزی میتوان آنرا به فعلیت رساند. دراین مقاله، این دوویژگی باستان شناسی اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد. "
۳.

راهکارهای توسعه گردشگری در جمهوری اسلامی ایران (برگرفته از راهکارهای توسعه گردشگری در کشورهای مالزی،

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹۲ تعداد دانلود : ۱۹۶۹
"ضرورت همگامی با تغییرات پر شتاب و فزاینده جهان شمول، کشور را بر آن وامی دارد که در شرایط فراگیر و رقابتی کنونی دست به اقدامات منطقی و متناسب، از جمله تدوین استراتژی صنعت، بخصوص صنعت گردشگری بزند تا در عرصه تحولات جهانی از حالت انفعالی بیرون آمده و با رشد مطلوب و توسعه فراگیر، شالوده جامعه ای توانگر را پایه ریزی کند. واژه های ""دهکده جهانی""،""جغرافیا و اقتصاد جدید جهانی""، ""سرمایه داری جهانی"" و … زنگهای هوشیار باش را به صدا در می آورد. دغدغه ها و چالشهای قرن بیست و یکم ضرورت تدوین استراتژی اثربخش و پویا را در راستای جهانی شدن با توجه به قوانین بازی جهانی با نگرش بومی نمایان می سازد. استراتژی، مجموعه ای از طرح های ذهنی، ایده ها و اطلاعات برای رسیدن به اهداف است. در واقع کارکرد اصلی راهبرد، کشف فرصت ها و اتخاذ تصمیم برای دستیابی به منافع نهفته در آن است. در چهار چوب دیدگاه سازی راهبردی برای دولتمردان و مدیران کلان صنعت گردشگری و شناسایی و شناساندن راه رسیدن به اهداف صنعت گردشگری، بررسی راهکارهای توسعه گردشگری در کشور های مالزی، ترکیه و تونس در دستور کار قرار گرفته و متناظر با این شناخت راهکارهایی مناسب برای ایران ارایه گردیده است. بنابراین پژوهش حاضر، مبتنی بر شناسایی راهکارهای توسعه گردشگری در کشور های مالزی، ترکیه و تونس به کمک مطالعه تطبیقی و سپس نظر سنجی خبرگان فن به روش پیمایشی است. "
۴.

چشمه های آب معدنی و آبهای گرم، توسعه جهانگردی و نقش مردم بومی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۰ تعداد دانلود : ۴۷۹
"در این مقاله سه موضوع مستقل اما به هم پیوسته در زمینه توسعه مناطق دارای چشمه های آب معدنی و آبهای گرم از دیدگاه برنامه ریزی مطمح نظر قرار گرفته است: اولاً با اشاره به پیچیدگی های شرایط زندگی در دوران کنونی از یک طرف، و افزایش امید به زندگی از سوی دیگر نشان داده شده است که توسعه استراحتگاه هایی برای تمدد اعصاب، باز پروری جسمی، توانبخشی فکری و درمان طبیعی برخی از بیماریها، به عنوان یک ضرورت غیر قابل اجتناب باید در دستور کار سازمانهای مسئول تامین اجتماعی، توانبخشی و اوقات فراغت مردم قرار گیرد و این سازمانها نسبت به سرمایه گذاری های لازم برای تاسیسات زیربنایی و بهره وری مطلوب از این اماکن اقدام کنند. ثانیاً ضمن ارایه یک مدل ماتریسی، ملاحظات لازم برای تنظیم برنامه توسعه این گونه مناطق از جنبه های مختلف زمین شناسی، بهداشتی – درمانی، زیست محیطی، اکولوژیکی و چشم انداز محیطی از یکسو و آثار زیانبار این توسعه بر چشمه ها، منابع معدنی، روابط فرهنگی، آسایش و آرامش زندگی محلی و ... از سوی دیگر با توجه به روابط متقابل آنها مورد بررسی قرار گرفته است. تکمیل این ماتریس توسط متخصصین، تصمیم گیری برای نحوه توسعه را تسهیل خواهد ساخت. ثالثاً ضمن بررسی نقش مردم بومی در تسریع توسعه پیش بینی شده برای اینگونه مناطق، راهبردهایی برای بهره گیری بهینه از این توان بالقوه تشریح شده است. "

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴