مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری (مطالعات جهانگردی) پاییز و زمستان 1390 شماره 16 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی عوامل مؤثر در برون سپاری فعالیت های هتل ها با استفاده از ویژگی دارایی خاص در تئوری هزینه تراکنش (TCE)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۰ تعداد دانلود : ۵۲۳
۴.

عوامل موثر بر وفاداری الکترونیکی کاربران اینترنتی داخل کشور نسبت به وب سایت دفاتر خدمات مسافرتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۰ تعداد دانلود : ۸۷۰
۵.

بهبود کیفیت خدمات گردشگری شهر یزد از دیدگاه گردشگران خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

رتبه بندی اماکن تاریخی شهر اصفهان از دیدگاه جهانگردان اروپای شرقی با استفاده از روش آریان(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳