مجلات>جغرافیا>جغرافیا و توسعه>1392 >شماره 31
جغرافیا و توسعه تابستان 1392 شماره 31
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: تقویم دمای روزهنگام ایران

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 313
چکیده

عنوان مقاله: روشی سریع برای تعیین فشار بالای ابر (FAST CTP) در تصاویر MODIS

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 355
چکیده

عنوان مقاله: هویّت و توسعه ی پایدار محله ای در شهر شیراز مورد: محله ی فخرآباد

حوزه (های) تخصصی: توسعه پایدار شهری

تعداد نمایش: 757
چکیده

عنوان مقاله: برآورد خطر وقوع سیلاب ها در مسیر پیچان رودها مورد : رودخانه شور (واقع در دامنه های شرقی کوهستان سهند)

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: ارزیابی مخاطرات طبیعی

تعداد نمایش: 483
چکیده

عنوان مقاله: کاربرد شبکه ی عصبی مصنوعی در شبیه سازی و پیش بینی سیلاب در حوضه ی آبریز سرباز

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای آبها ارزیابی مخاطرات طبیعی

تعداد نمایش: 543
چکیده

عنوان مقاله: تعیین گستره ی آسایش دمایی در برنامه ریزی اقلیم گردشگری مورد : استان سیستان و بلوچستان

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی گردشگری روستایی

تعداد نمایش: 591
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل روند موسم های خشک و تر در شهر زنجان

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 286
چکیده

عنوان مقاله: شناسایی الگوهای گردشی ایجادکننده ی سیلاب در جنوب غرب ایران مورد: حوضه ی مُند

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی ارزیابی مخاطرات طبیعی

تعداد نمایش: 416
چکیده