جغرافیا و توسعه - نشریه علمی (وزارت علوم)

جغرافیا و توسعه (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
e-issn: ۲۶۷۶-۷۷۹۱
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۴ تیر ۱۳۸۳
مدیر مسئول: دکتر عیسی ابراهیم‌زاده
ناشر: دانشگاه سیستان و بلوچستان
p-issn: ۱۷۳۵-۰۷۳۵
صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر حسنعلی غیور
مدیر اجرایی: مریم میرتیموری
هیئت تحریریه: دکتر احمد پوراحمد، دکتر فرامرز بریمانی، دکتر محمدرضا حافظ نیا، دکتر محمود خسروی، دکتر حسن ضیاء‌توانا، دکتر تقی طاوسی، دکتر حسن کامران دستجردی، دکتر بهلول علیجانی، دکتر حسین نگارش***اعضای هیات تحریریه بین المللی: دکتر خدیجه شکرا...، دکتر یانگ لیو، دکتر سیلوستر ورسکی، دکتر صفرعلی شیرازی
آدرس: زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشکدۀ ادبیات پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا
تلفن: ۵۴۳۱۱۳۶۷۹۰
وب سایت: https://gdij.usb.ac.ir/
پست الکترونیکی: taimory_maryam@yahoo.com
فکس: ۰۵۴۰۳۳۴۳۱۰۶۹

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۱