زبان پژوهی - نشریه علمی (وزارت علوم)

زبان پژوهی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: زبان شناسی
e-issn: ۲۵۳۸-۱۹۸۹
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۳۰ تیر ۱۳۸۰
مدیر مسئول: سوسن قهرمانی قاجار
ناشر: دانشگاه الزهرا (س)
p-issn: ۲۰۰۸-۸۸۳۳
صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا (س)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: فریده حق بین
مدیر داخلی: آزیتا عباسی
مدیر اجرایی: نرگس جعفری
هیئت تحریریه: محمود بی جن خان، انسیه خزعلی، فرهاد ساسانی، الهه ستوده نما، سید مصطفی عاصی، یحیی مدرسی تهرانی، بتول مشکین فام، محمد الشاوش، النا پالیشوک، مزاگو دختریشویلی، مهبد غفاری، ماندانا سیف الدینی پور
تلفن: ۰۲۱۸۵۶۹۲۹۱۰
وب سایت: https://zabanpazhuhi.alzahra.ac.ir/
پست الکترونیکی: zabanpazhuhi@alzahra.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱