تحقیقات بازاریابی نوین - نشریه علمی (وزارت علوم)

تحقیقات بازاریابی نوین (نشریه علمی وزارت علوم)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول: دکتر علی صنایعی

سردبیر: دکتر علی صنایعی

مدیر اجرایی: دکتر آذرنوش انصاری

نشانی: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، سازمان مرکزی، طبقه همکف، گروه پژوهشی ITM ، دفتر مجله تحقیقات بازاریابی نوین

تلفکس: 37933175(031)

وب سایت: http://uijs.ui.ac.ir

پست الکترونیک: nmrj@res.ui.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۳۰ بهمن ۱۳۸۹
ناشر: دانشگاه اصفهان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷