پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات سال دوم خرداد 1399 شماره 11

مقالات

۱.

تاثیر تشویق و تنبیه بر اصلاح و تغییر رفتار دانش آموزان

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۲۵۶ تعداد دانلود : ۱۵۶۲
پژوهش حاضر، کوششی است که در آن برآنیم تا با نگاهی به منایع اسلامی، جایگاه تشویق و تنبیه را بیابیم. در این پژوهش که به صورت کتابخانه ای و مروری می باشد ما به بررسی تشویق و تنبیه از دیدگاه اسلام در لغت، اصطلاح، قرآن، نهج البلاغه، انواع تشویق و مراتب تنبیه پرداخته ایم و سعی کرده ایم آن را تا حد توان بررسی کنیم. پس از جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر نتایجی حاصل شده از جمله اینکه تشویق و تنبیه دو روش فوق العاده مهمی هستند که می توانند در اصلاح و تغییر رفتار دانش آموز و هدایت دانش آموز به هدف نهایی یعنی کمال کمک کنند و ما باید آن را به شکل صحیحی اجرا کنیم تا این فرآیند تشویق و تنبیه که در بالا به اهمیت آن اشاره شد بیشترین تاثیر خود را در دانش آموز برای رسیدن به هدف نهایی بگذارد. البته در تربیت دانش آموز، اصل بر تشویق و تنبیه است نه تنبیه و مجازات. تنبیه باید کاملا سنجیده، حساب شده و دقیق باشد و به هیج وجه از حد و مرز لازم فراتر نرود. زیرا عملی طبیبانه است و هرگونه نسنجیدگی و بی دقتی در آن فاجعه آور است و اثرات منفی به همراه دارد.
۲.

بررسی مشغولیت تحصیلی دانش آموزان

تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۷۴۳
مقاله حاضر از نوع مروری – کتابخانه ای است که با توجه به مطالعات کتابخانه ای و بررسی نظریات دانشمندان و صاحبنظران گردآوری و نگاشته شده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی مشغولیت تحصیلی دانش آموزان است که نتیجه این مقاله نشان می دهد که هر چه دانش آموزان در کارهای مدرسه مشغولیت بیشتری داشته باشند و به همان میزان اشتیاق تحصیلی آنها بیشتر و یادگیری آنها نیز افزایش پیدا می کند و دلبستگی در آنها به وجود می آید. لذا معلمان باید در ایجاد مشغولیت تحصیلی دانش آموزان همت خود را بکار گیرند و بستر ایجاد این مشغولیت و درگیری را پیدا کنند و از آن طریق در افزایش یادگیری دانش آموزان اقدام کنند.
۳.

شبیه سازی عددی جریان توام و آرام و انتقال حرارت سیال در مجرا با انبساط ناگهانی

تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۲۰۹
در سال های اخیر مطالعات بر روی رفتار رئولوژیکی و انتقال حرارتی سیالات در ابزارهای صنعتی به شدت رشد کرده و نتایج حاصل، پیشرفت های چشمگیری را در این زمینه ایجاد کرده است. در این مطالعه عددی به بررسی انتقال حرارت و جریان توام سیال آب در یک کانال با وجود انبساط ناگهانی می پردازیم. هندسه مورد مطالعه در این پژوهش یک کانال دوبعدی با انبساط ناگهانی است. دیواره کانال دوبعدی تحت تاثیر شارحرارتی ثابت است. در پژوهش حاضر، بررسی عددی برای سیال با عدد رینولدز و عدد گراشف مختلف در هندسه معرفی شده انجام گرفته است. افزایش عدد رینولدز جریان باعث کاهش دمای سطح و افزایش ضریب انتقال حرارت می گردد. نتایج این تحقیق به صورت نمودارهای عددناسلت، ضریب اصطکاک، افت فشار و کانتورهای سرعت و دمای استاتیکی تشریح می شوند.
۴.

نقش مدارس در تربیت شهروندی دانش آموزان

تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۳۲۹
مقاله حاضر از نوع مروری – کتابخانه ای است که با توجه به منابع و نظرات اندیشمندان گردآوری و نگاشته شده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی نقش مدارس در تربیت شهروندی دانش آموزان است. نتایج این مقاله نشان می دهد که مدارس می توانند تاثیر مثبتی در تربیت شهروندی دانش آموزان داشته باشند؛ لذا باید کادر اداری و آموزشی مدارس و به صورت یک کل یکپارچه در پرورش این مهم تمام تلاش خود را بکار گیرند.هر چه تمام کادر مدارس ارتباط بهتری با اولیا و همچنین دانش آموزان داشته باشند، به همان میزان تربیت شهروندی بهتر در دانش اموزان به وجود خواهد آمد. از طرفی با ارتباط مناسب مربیان با اولیا، دانش آموزان الگو گیری کرده و مهارت های اجتماعی را نیز در خود می پرورانند.
۵.

بررسی نقش ارتباطات نوین در توسعه ی ایران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۷۵
ارتباطات که تا آغاز قرن بیستم، بارزترین جلوه خود را در صنعت مطبوعات متجلی ساخته بود، امروزه با انقلاب دیجیتال، ماهواره های مخابراتی، ارتباطات کامپیوتری، محیط های مجازی و به ویژه پیدایش شبکه های اجتماعی مانند «فیس بوک»، «توییتر» و «فرند فید» که از آن با عنوان دومین انقلاب عرصه دیجیتال نام می برند، تمامی محاسبات و معادلات جهان را دستخوش تحول و دگرگونی عمیقی ساخته است. توسعه ارتباطات از حوزه روابط بین فردی گرفته تا روابط بین الملل، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، امنیت، اقتدار ملی، عرصه های نظامی و سایر عرصه های زندگی را رنگی نو بخشیده است.این مقاله با روش توصیفی به تبیین موضوع توسعه و ارتباطات و نقش این دو بر برنامه ریزی ها ی کلان در ایران می پردازد.
۶.

تاثیر سواد رسانه ای بر میزان آگاهی دانش آموزان

تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۳۲۶
مقاله حاضر از نوع مروری کتابخانه ای است که با توجه به مطالعات کتابخانه ای و با گردآووری نظرات صاحبنظران گردآوری و نگاشته شده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی تاثیر سواد رسانه ای بر میزان آگاهی دانش آموزان است که نتایج این مقاله نشان می دهد که هرچه سواد رسانه ای معلمان بیشتر باشد و در بکارگیری آن کوشاتر باشند به همان میزان دانش آموزان نیز سواد رسانه ای بیشتر خواهند داشت که این میزان سواد رسانه ای بر میزان آگاهی دانش آموزان تاثیر مستقیم دارد و آگاهی آنان را افزایش می دهد. لذا معلمان باید در افزایش سواد رسانه ای خود و ارائه آن به دانش آموزان تمام تلاش خود را بکار گیرند تا دانش آموزان نیز با توجه به سواد رسانه ای ارائه شده میزان آگاهی خود را افزایش دهند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲