پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات سال دوم آبان 1399 شماره 16

مقالات

۱.

بررسی عناصر داستانی در رمان داستان کوتاه «سالهای ابری»

تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۳۵۴
ادبیات داستانی بخش مهمی از آثار ادبی است که تاکنون در کشور ما کمتر بررسی شده است. از می ان ای ن آثار، داستان های برجسته ای هستند که رنگ و بوی بومی و محلی دارند؛ یکی از این آثار رمان بلند سال های ابری اثر علی اشرف درویشیان است. این مقاله به بررسی عناصر داستانى رمان « سال هاى ابرى» پرداخته است. در این اثر قواعد پرداخت شخصی ارائه طرح، حوادث، درونمایه و سایرعناصر، بدون در نظرگرفتن پاره ای سستی ها، برمبنای درستی استوار است. مهم ترین عنصر داستانی این اثر «حادثه» است؛ اهمیت عنصر«درونمایه» نیز کمتر از حادثه نیست؛ چون تأثیر آن بر بسیاری از عناصر دیگر به خوبی مشهود است.
۲.

مدیریت جهادی، لازمه تحقق جهش تولید در دانشگاه

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۱۴
مدیریت می تواند در عرصه های مختلف تأثیرگذار باشد اما زمانی می تواند دستاوردهای بزرگ مورد انتظار را تحقق بخشد که این مدیریت با مؤلفه های جهادی همراه باشد. مدیریت جهادی، یک سبک مدیریتی برگرفته از مدیریت اسلامی است که همه اصول، مبانی و مؤلفه های آن با اصول و مدیریت اسلامی منطبق است و در سال های اخیر، ادبیات مدیریت جهادی تا حدودی وارد عرصه علمی و پژوهشی شده است. در واقع قدمت این سبک از مدیریت به دوران پس از انقلاب اسلامی و بویژه در زمان شکل گیری جهاد سازندگی و سال های دفاع مقدس برمی گرد. هدف پژوهش حاضر توصیف و تبیین مدیریت جهادی، شناسایی مؤلفه ها و الگوی مدیریت جهادی به عنوان سبک مدیریتی موفق و یک تجربه اجرایی برگرفته از اصول مدیریت اسلامی در راستای تحقق جهش تولید در کشور بوده است. یافته ها نشانگر آن است که در مدیریت جهادی، عناصر اصلی تولید شامل سرمایه انسانی، جهش تولید، زیرساخت وفرآیند تولید، سرمایه و مواد اولیه تحت رهبری و سازماندهی جهادی منجر به رسیدن به اهداف و آرمان ها می گردند.
۳.

تأثیر پارک های علم و فناوری در توسعه کسب و کار

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۶۳
فقدان زنجیره یکپارچه از تحقیق، فناوری و توسعه و فاصله قابل توجه بین ایده های علمی و تحقیقاتی محصولات و خدمات از واقعیت های جهان کنونی است. پارک علم و فناوری نقشی مهم در نوآوری تکنولوژیک و اقتصادی کشورهای مختلف و کارآفرینی دارند. پارکها و مراکز رشد علم و فناوری، متناسب با نیازهای صنعت برای رسیدن به انواع نوآوری ها و بهره برداری مناسب از دستاوردهای حاصل و عرصه توسعه فناوری نقش مؤثری دارند. پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری می توانند یکی از مهمترین زیرساخت های هوشمند برای ایجاد اقتصاد و دانش محور محسوب گردند، به شرط آنکه عملکرد آنها بطور مستمر ارزیابی و پایش شود. ارزیابی عملکرد به عواملی چون به چگونگی آغاز و به کار و شکل گیری؛ وظایف، اهداف و فعالیت ها؛ ارزیابی خدمات و اثرات عملکردی پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری بستگی دارد.
۴.

بررسی تاثیر رویکرد ساختارگرایانه بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۱۴۰
امروزه شیوه های جدید و فعال در یادگیری نقش اساسی را بر عهده دارند، اما این شیوه ها باید به گونه ای به کار گرفته شوند که دانش آموزان به جای ذخیره سازی اصول و مطالب علمی، درگیر مسائل اصلی زندگی شوند و مشکلاتی را که با زندگی واقعی آنان مرتبط است یاد بگیرند. مقاله ی حاضر از نوع کتابخانه ای است که با جستجو در میان نظرات اندیشمندان گردآوری و به رشته تحریر در آمده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی تاثیر رویکردساختارگرایانه بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که رویکرد ساختارگرایانه بر روی موفقیت تحصیلی دانش آموزان تاثیر مستقیم و مثبتی دارد اما باید از این نکته غافل نشد که این رویکرد نیز مانند رویکردهای دیگر مزایا و معایبی دارد که باید مدنظر مجریان تعلیم و تربیت قرار گیرد.
۵.

سنتز و مطالعه تاثیر دمای کلسینه شدن بر مورفولوژی سطح نانوذرات کلسیم سولفات پس از تزریق یون منگنز

تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۱۹۱
کلسیم سولفات نیم آبه به عنوان گچ پاریس شناخته شده است که یک ماده بسیار سازگار می باشد و یکی از ساده ترین مواد برای پیوند استخوان با طولانی ترین سابقه بالینی با بیش از 100 سال قدمت است. دریسمن در سال 1892 گزارشی ارائه داده که در آن حفره استخوان با گچ پاریس پر شده بود که بعدها از آن به عنوان استخوان جامد استفاده شده بود. این یافته های بافت شناسی موجب تشویق دانشمندان در این زمینه شد. در این پژوهش تلاش بر این شد که خواص ساختاری این ترکیب پس از سنتز به روش سل-ژل، تاثیر دمای کلسینه شدن در دودمای ۳۰۰ و ۶۰۰ درجه سانتی گراد بررسی شده و جهت فعالیت های کاربردی دیگر استفاده شد. جهت مطالعه خواص ساختاری این ترکیب از روش های میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ، آنالیز صفحه ای ، طیف سنجی پراش پرتو X (XRD) و ویژگی های تخلخل نمونه با اندازه گیری های BET استفاده شد.
۶.

بررسی درآمدهای مالیاتی خراسان شمالی و ارتباط بین درآمد مصوب شده و عملکرد از سال 90-96

تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۱۲۴
مدیریت نظام مالیاتی یک کشور نمی تواند بدون شناخت از نظام مالیاتی حاکم ومدیریت آن به اهدافش برسد. در قالب تئوری های اقتصاد متعارف، مالیات اصلی ترین منبع نظام دولت هااست .در نتیجه علاوه بر آنکه ابزار تأمین هزینه های بخش عمومی است دارای آثار تخصیصی و توزیعی نیز هست. یک نقش کلیدی مالیات که در تحلیل های اقتصادی دولت جایگاه ویژه ای دارد، آثار توزیعی آن است. به همین خاطر نقش عادلانه بودن ابزار مالیات یک اصل از دو اصل اساسی آن (در کنار اصل کارآیی) می باشد.این مقاله به بررسی درآمدهای مالیاتی خراسان شمالی و ارتباط بین درآمد مصوب شده و عملکرد از سال 90-96 می پردازد. داده های مورد نیاز این پژوهش از اداره مالیات خراسان شمالی جمع آوری گردید. روش مود استفاده جهت بررسی این مطالعه روش همبستگی بود، در این مطالعه نرم افزار های SPSS23 و اکسل استفاده گردید. نتایج حاصل از این تحقیق بدین صورت بود که بین مقادیر مصوب و مقادیر عملکرد در سال های 90 تا 96 در اداره مالیات همبستگی خوبی وجود دارد و بین دو حالت قید شده رابطه معناداری حاصل شد(P≤/05). در قسمت درآمد های مالیاتی بیشتر سهم مالیاتی مربوط به آیتم بر کالا و خدمات بود.
۷.

تاثیر روش کلاس درس باز مبتنی بر نظریه اگزیستانسیالیسم بر عزت نفس دانش آموزان

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۳۵۷
مقاله حاضر از نوع تحلیل کتابخانه ای است که با توجه به نظرات صاحبنظران این عرصه به رشته تحریر در آمده است . هدف از نگارش این مقاله بررسی تاثیر روش کلاس درس باز مبتنی بر نظریه اگزیستانسیالیسم بر عزت نفس دانش آموزان است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که روش کلاس درس باز بر عزت نفس دانش آموزان تاثیر مثبتی دارد و هرچه کلاس به صورت راحت تر و قابل انعطاف تر باشد به همان میزان عزت نفس دانش آموزان بیشتر خواهد بود. مشارکت فعال دانش آموزان در امر تدریس موجب افزایش حس اعتماد به نفس و جرأت ورزی در شاگردان می شود. آموزش مهارت ها در کلاس درس باز میزان برابری دانش آموزان را افزایش می دهد وبه آن ها امکان می دهدتا بدون اضطراب احساسات وعقاید خود را به راحتی ابراز کنند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲