پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات -

پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم انسانی
e-issn: ۲۶۷۶-۵۷۶۴
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: حسین عزیزی نژاد
صاحب امتیاز: حسین عزیزی نژاد
سردبیر: حسین عزیزی نژاد
مدیر داخلی: الهام قیاسی
هیئت تحریریه: حسین عزیزی نژاد، علی کرم پور، مجید رستمی بشمنی، غلامرضا اسلامی پناه، عباس صیدی، محمد ایدی، مهدی ملکی، علی کرمی، مسعود اکبرزاده، محمود جوهرزاده، عبدالله حق شناس، ابراهیم عباسی، عباس کیانفر، مرتضی شکری، جواد شیرکرمی، عزیز دانیالی، امیر مهردادی، محسن صادقی، مهدی حیاتی، سعید مرعشی، علی محمدی، امیر حسینی، علیرضا عسکرپور، مصطفی نوری، رسول یاری، فرهاد احمدی، قاسم خدادادی، سعید رضایی، مهدی میرزایی، مسعود نظرزاده، رضا سروش، فاطمه سهرابی پور، مهدی نبی پور افروزی، سبیکه جوینی پور
تلفن: ۰۹۲۱۶۱۸۹۳۳۷
وب سایت: http://jocrisar.ir/fa/
پست الکترونیکی: asoconf@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵