پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات سال اول اسفند 1398 شماره 8

مقالات

۱.

بررسی و مقایسه نانو ماسفت های دوگیته با cntfet

تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۶۴۱
در دهه های اخیر به علت پیشرفتِ زیاد در الکترونیک، طولِ کانالِ ماسفت ها به مقیاس دِکا نانو و سرعت دو قطبی ها نیز به هزاران گیگاهرتز رسیده است. در چنین ماسفت هایی که اندازه قطعه از طول پراکندگی حامل کوچک تر است احتمال این که حامل ها کانال را از الکترود های سورس به درین بدون مواجهه با رخداد پراکندگی طی کنند بسیار زیاد می باشد؛ به چنین ترابردی به اصطلاح ترابرد بالیستیک گویند. ولی در عمل مشخصات نانو ماسفت ها با حالت ایده آل و ترابرد بالیستیک فاصله داشته که این به خاطر وجود پراکندگی در کانال می باشد. دراین کار پژوهشی علل ایجاد پراکندگی در کانال بررسی شده و در آخر راهکارهایی برای کاهش آن مطرح گردیده است. یکی از موارد کاهش پراکندگی کانال استفاده از نانولوله های کربنی در کانال بوده که تاثیرات آن مورد بررسی قرار گرفته است. در آخر نیز با استفاده از شبیه ساز سیلواکو منحنی مشخصه V-I یک FET دو گیته با CNTFET دوگیته ترسیم و مقایسه شده است.
۲.

بررسی و مقایسه‌ی معماری‌های امنیتی رایانش ابری در راستای ارائه راهکارهایی جهت ‏توسعه سازمان‌های امنیتی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۶۳۵
رایانش ابری یک مقوله مهم در عصر نوین فناوری اطلاعات بدل شده است. از این رو جدیدترین تحقیقات در این حوزه پیرامون فناوری ابری صورت می گیرد. به همین دلیل شناخت چالش های پیرامون رایانش ابری از اهمیت بالایی برخوردار است. مفاهیم تعامل پذیری، امنیت، استانداردسازی و معماری های امنیتی مهم ترین چالش های فضای ابری هستند. از این رو، این مقاله با هدف بررسی معماری امنیتی رایانش ابری در سازمان های امنیتی سعی در توسعه مفاهیم امنیتی رایانش ابری دارد. به همین دلیل در ابتدا معماری های مختلف رایانش ابری تعریف و بررسی شده است. سپس با بررسی نقاط ضعف و قوت معماری های پیشنهادی، با ارائه راهکارهایی به توسعه سازمان های امنیتی در راستای بهبود معماری امنیتی ریانش ابری پرداخته شده است.
۳.

نقاط ضعف امنیتی در شبکه های حسگر بیسیم

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۸۶۸
شبکه های بیسیم یکی از شاخه های علم مخابرات در عصر حاضر هستند که اثرات آن در زندگی روزمره به وضوح دیده می شود. در نوع خاص از این شبکه ها، مجموعه ای از حسگرها برای جمع آوری اطلاعات در یک محیط بیسیم با یکدیگر مرتبط هستند و به نام شبکه های حسگر بیسیم شناخته می شوند. از آنجایی که امنیت و حفاظت حریم شخصی در بسیاری از کاربردهای پیشنهادی مربوط به شبکه های حسگر بیسیم بسیار با اهمیت هستند شبکه های حسگر بیسیم معمولاً برای جمع آوری رکوردها از محیط غیر ایمن تنظیم می شوند. تقریباً تمامی پروتکل های امنیتی WSN بر این تاکید دارند که یک مهاجم میتواند به طور کلی یک گره حسگر را با روش دسترسی فیزیکی مستقیم کنترل نماید. ظهور شبکه های حسگر به عنوان یکی از تکنولوژیهای عمده در آینده، چالشهای مختلفی را برای محققان در پی داشته است. شبکه های حسگر بیسیم از تعداد زیادی گره حسگر کوچک که جداگانه اجرا می شوند و در موارد مختلف بدون دسترسی به منابع تجدیدپذیر انرژی تشکیل شده است. علاوه بر این امنیت بحث اساسی در پذیرش و بکارگیری شبکه های حسگر برای کاربردهای مختلف است؛ همچنین چالش های مختلفی در شبکه های حسگر نیز وجود دارد. در این مقاله امنیت شبکه های حسگر بیسیم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۴.

بررسی تاثیر سرمایه فکری بر هزینه سرمایه و ارزش بازار شرکت ها مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار

تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۲۱۰
امروزه برای ارزش گذاری صنایع مبتنی بر علوم در واحدهای کسب‌ کار، نقش سرمایه فکری بیشتر از سرمایه مالی است. برای یافتن راه کارهای مناسب جهت دستیابی به روش‌های کارآمد در ارزیابی سرمایه‌های فکری، سیستم حسابداری نقشی کلیدی را ایفا می کند. یکی از مهم ترین ناکارآمدی سیستم های حسابداری سنتی، انعکاس ارزش سرمایه های فکری در گزارش های مالی واحدهای کسب و کار نیست. این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین سرمایه فکری، هزینه سرمایه و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به مدت هشت سال از 1390 تا 1397 انجام شده و داده های 84 شرکت را ارزیابی کرده است. برای اندازه گیری سرمایه فکری، از ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری، ارزش افزوده سرمایه فکری و ارزش افزوده سرمایه استفاده شده است. استفاده از این معیارها، رایج ترین روش برای اندازه گیری سرمایه فکری است. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، روش همبستگی پیرسون، مدل های رگرسیون تک متغیره و چند متغیره و آزمون Z وانگ مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این کار نشان داد که ارزش افزوده ی سرمایه بکار گرفته شده، ارزش افزوده سرمایه فکری و ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری، بر میانگین وزنی هزینه سرمایه تاثیر معکوس دارد، اما بر ارزش بازار تاثیر نمی گذارد.
۵.

تحلیلی بر مدیریت استراتژیک و اثر آن در سازمان

تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۲۰۰
عدم اطمینان محیطی و شدت رقابت سازمانها و مدیران، آنها را با چالشهای متعدد مواجه ساخته است. برای مدیر مؤثر این چالشها، رویکردهای نوین مدیریت و شایستگیهای خاص طرح و توصیه شده است. شناسایی و مدیریت ریسک یکی از رویکردهای جدید است که برای تقویت و ارتقای اثربخشی سازمانها مورد استفاده قرار می گیرد. به طورکلی، ریسک با مفهوم احتمال متحمل زیان و یا عدم اطمینان شناخته می شود که انواع مختلف و طبقه بندیهای متنوع دارد. یکی از این طبقه‌بندیها ریسک سوداگرانه و ریسک خطرناک است. تمامی اشکال ریسک شامل عناصر مشترکی چون محتوا، فعالیت، شرایط و پیامدها هستند. طبقه بندی دیگر ریسک استراتژیک و ریسک عملیاتی است. مدیریت ریسک به مفهوم سنجش ریسک و سپس اتخاذ راهبردهایی برای مدیریت ریسک دلالت دارد. انواع ریسک ها برحسب احتمال وقوع و تأثیر آنها قابل تقسیم است که نتیجه آن پورتفوی ریسک و اعمال استراتژی‌های مناسب (انتقال، اجتناب، کاهش و پذیرش) است.
۶.

بررسی ارتباط نگرش های تربیتی والدین موثر با انگیزه های مطالعه و کتاب خوانی در دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان قروه

تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۲۲۵
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه‌های مطالعه بر روی 200 نفر از دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهرستان قروه و ارتباط آن با نگرش های تربیتی والدین آن ها انجام شده است. این نمونه، به صورت خوشه‌ای انتخاب شده، و پرسشنامه انگیزه‌های خواندن پرسشنامه نگرش سنجی Survey of Attitude در اختیار آنان قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان داد دانش‌آموزان مورد بررسی، کمابیش همه انگیزه‌های خواندن را دارند و میزان این انگیزه‌ها از ضعیف تا متوسط، رتبه‌گذاری شده است. والدین دانش آموزانی که به مطالعه فرزندان بیشتر اهمیت می دادند غالباً از میان تحصیل کردگان نبودند. «رقابت»، «توجه والدین» و «نمره» از انگیزه‌هایی بودند که در دانش‌آموزان مورد بررسی نسبت به بقیه در سطح بالاتری قرار داشتند و عواملی چون اجتناب از مطالعه، فشار والدین به دلایل غیر منطقی، مطالعه به قصد چالش برانگیزی و تکلیف، نسبت به بقیه انگیزه‌ها نمره‌های کمتری را به خود اختصاص دادند. و از عوامل اجتناب دارنده مطالعه در بین دانش آموزان بود. با بررسی کارناه دو سال اخیر دانش آموزان دریافتیم که بین انگیزه‌های اثربخشی، چالش برانگیزی، کنجکاوی، تشویق والدین و رقابت با معدل نمره ریاضی و علوم دانش‌آموزان مورد بررسی در دو سال اخیر، رابطه معنادار وجود دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲