مطالعات حسابداری و حسابرسی

مطالعات حسابداری و حسابرسی

مطالعات حسابداری و حسابرسی سال پنجم زمستان 1395 شماره 20 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مروری بر مبانی نظری حسابداری بهای تمام شده گردش مواد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حسابداری مدیریت زیست محیطی حسابداری بهای تمام شده گردش مواد استاندارد بهای تمام شده گردش مواد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۲ تعداد دانلود : ۸۸۴
در سال های اخیر تجارت جهانی در ارتباط با کاربرد موثر مواد و انرژی با چالشی جدی روبرو شده است. حسابداری بهای تمام شده گردش مواد می تواند به عنوان یک ابزار پیشنهادی مدیریتی نقش مهمی را ایفا نماید .در همین راستا استاندارد بین المللی جدید حسابداری مدیریت زیست محیطی ، ایزو 14051، منتشرشد. نگرانی هایی در مورد فقدان تئوری ، دانش و آگاهی و کاربرد این ابزار در عمل وجود دارد. سازمان ها می توانند با شناخت حوزه های اضافی و جدید کاربرد حسابداری بهای تمام شده گردش مواد از این روش در بخش های خاص سازمان خود بهره گیرند. این مقاله ضمن بررسی ادبیات پژوهشی موجود در مورد حسابداری بهای تمام شده گردش مواد و همچنین محدوده کاربرد این ابزار در شرکت ها به بررسی دیدگاه های مدیریتی موجود در ارتباط با این روش می پردازد.
۲.

تاثیر نظارت خارجی بر رابطه بین نسبت گردش سرمایه و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک نظارت خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰ تعداد دانلود : ۴۵۹
عوامل بسیاری بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک موثر می باشند. در این پژوهش تاثیر نظارت خارجی بر رابطه بین نسبت گردش سرمایه و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک مورد بررسی قرار گرفته است. در واقع به علت بالا بودن هزینه نظارت فقط سهامداران نهادی به علت دستیابی به مزایای کافی انگیزه نظارت دارند. جهت انجام پژوهش، تمامی صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس اوراق بهادار از مهر 1391 تا پایان شهریور 1393مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله حاکی ازارتباط معکوس و معنادار بین نسبت گردش سرمایه با عملکرد صندوق ها می باشد. همچنین ارتباط مستقیم و معناداری بین نظارت خارجی و عملکرد صندوق ها وجود دارد. در حالیکه نتایج رابطه معناداری بین نظارت خارجی و رابطه بین نسبت گردش سرمایه و عملکرد صندوق ها نشان نداد.
۳.

مروری بر مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت سود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت سود جزء تعهدی سود متغیر وابسته جزء جریان نقدی سود عوامل تعیین کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۲ تعداد دانلود : ۱۳۱۵
سود حسابداری یکی از مهمترین اطلاعات مندرج در صورت های مالی است که عوامل متعددی کیفیت آن را تحت تأثیر قرار می دهد. کیفیت سودهای گزارش شده برای تخصیص بهینه منابع در بازارهای سرمایه بسیار حیاتی است و استفاده کنندگان گزارش های مالی به کیفیت سودهای گزارش شده توجه خاصی دارند. گزارشگری سودهای کم کیفیت و سودهایی که منعکس کننده عملکرد واقعی شرکت نیست، تخصیص نامناسب منابع را به دنبال داشته و باعث کاهش رشد اقتصادی می شود. از سوی دیگر، این سودها کارایی لازم را نداشته و منابع را از پروژه های دارای بازده واقعی به سمت پروژه هایی سوق می دهند که واهی بوده و بازده ساختگی و غیرواقعی دارند. شناسایی عوامل تعیین کننده (متغیرهای اثرگذار بر) کیفیت سود برای تصمیم گیری مقامات قانون گذار و بهبود کیفیت سود اهمیت به سزایی دارد. در پژوهش هایی که به بررسی عوامل تعیین کننده کیفیت سود پرداخته می شود، عوامل تعیین کننده، نقش متغیر مستقل و کیفیت سود، نقش متغیر وابسته را ایفا می کند. عوامل اثرگذار بر کیفیت سود بسیار متنوعند. در این پژوهش به معرفی مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت سود و اجزای آنها شامل خصوصیات شرکت، رویه های گزارشگری مالی، مکانیسم های راهبری شرکتی، حسابرسان، محرک های بازار سرمایه، خصوصیات مدیریت و عوامل خارجی پرداخته شده است.
۴.

بررسی اثرات فراگیری در محصولات جدید (شرکت صنعت داران افتخاری شیراز)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: منحنی فراگیری اثر فراگیری تعداد تجمیعی تولید زمان تجمیعی تولید کاربرد منحنی فراگیری در صنعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۷ تعداد دانلود : ۴۰۴
هدف اصلی این مقاله ارائه کاربرد عملی منحنی فراگیری در خصوص محصولات جدید در ایران است. در این راستا فرآیند فراگیری در سه محصول جدید شرکت صنعت داران افتخاری شیراز تولیدکننده- جعبه های فرهنگی سُک سُک –به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. با استفاده از داده های مربوط به سال 1390 و سال 1391 مربوط به سه محصول جدید شرکت، منحنی فراگیری این محصولات تخمین زده شد و با به کارگیری رگرسیون، اثر فراگیری محصولات و نرخ فراگیری محاسبه گردید.
۵.

تجارت اجتماعی, حسابدهی و گزارش عملکرد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پست مدرنیسم تئوری کارت امتیاز متوازن مدیریت عملکرد تبدیل تجارت اجتماعی حسابدهی گزارش عملکرد حسابرسی اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۳۰۵
هدف مقاله حاضر مشارکت در تئوری و کاربرد حسابدهی و تجارت اجتماعی است. در این مقاله بحث های تئوریکی مطرح می شود که اهمیت سنجه های غیرحسابداری را نشان داده، روشهای غیر حسابداری را بررسی می کند و کارت امتیازی متوازن را به عنوان ابزار گزارش بسیار معتبر پیشنهاد می دهد. نیاز به گسترش حسابداری بر اساس اندازه گیریهای غیرمالی وجود دارد؛ تجارت اجتماعی و سرمایه گزاری اجتماعی گزارش های عملکرد خیلی معتبر نداشته اند و هیچ اطلاعات پایه ای برای مقایسه عملکرد و کارایی آن وجود ندارد. استفاده از اندازه گیری پیشنهادی و گزارش حسابرسی شفاف عمومی، ایجاد و نقش اجتماعی حسابدار را گسترش می دهد. پژوهش حاضر آموزش تجارت اجتماعی در حسابداری را پیشنهاد می دهد و تجارت اجتماعی را به عنوان نهاد مشروع و قانونی حمایت می کند؛ همچنین سرمایه گزاری در تجارت اجتماعی را تشویق می کند؛ بدین وسیله موسسات کوچک جامعه و فقرا فرصتی برای مشارکت در اقتصاد خواهند داشت؛ بدین ترتیب اقتصاد گسترش می یابد. نتایج پژوهش رهنمودهایی برای اجرای کارت امتیازی متوازن پیشنهادی، اندازه گیری عملکرد و تکنیک های گزارش می دهد.
۶.

عوامل موثر بر استفاده حسابرسان از کامپیوتر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۴۶۷
لزوم مواجهه با چالش های ناشی از پیشرفت های سریع در فناوری مربوط مشتری، استانداردهای حسابرسی، حسابرس ها را وادار می کنند تا از ابزارها و تکنیک های کامپیوتر استفاده کنند. به هر حال پژوهش اخیر این نظر را طرح می کنند که میزان استفاده از ابزارها و تکنیک های کامپیوتری نسبتاً پایین است.
۷.

استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت بهینه سازی موازنه بین زمان، بها،کیفیت و ریسک در پروژه های عمرانی و طرح های سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زمان کیفیت حسابداری مدیریت الگوریتم ژنتیک ریسک بهینه سازی بها هرم بقاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۰ تعداد دانلود : ۴۵۸
هدف این مقاله بهینه سازی بین اجزاء هرم بقاء شامل زمان، هزینه، کیفیت و ریسک در پروژه های عمرانی و طرح های سرمایه گذاری است. منظور از بهینه سازی ایجاد توازن بین زمان، هزینه، کیفیت و ریسک برای ایجاد بهترین سطح رضایتمندی برای مشتریان و استفاده کنندگان نهایی و کسب بهینه ترین سطح ارزش برای سازمان است. در محیط کسب و کار کنونی حسابداران مدیریت به ابزارها و توسعه مدل هایی برای تصمیم گیری و برنامه ریزی نیاز دارند که ضمن کاهش زمان تحویل و بهای تمام شده محصولات و با کمترین ریسک کسب و کار به ارائه محصولاتی با بهترین حد کیفیت بپردازند تا از این طریق به ارزش آفرینی برای سازمان اقدام گردد. در این مقاله در راه بهینه سازی اجزاء هرم بقاء از نوعی الگوریتم ژنتیک استفاده شده است که به این منظور پنج حالت مختلف روی مسئله ی مورد نظر پیاده سازی شد. در چهار حالت به بهینه سازی هر یک از عوامل زمان، بها، کیفیت و ریسک به طور جداگانه پرداخته شد. در آخر هر چهار عامل به طور همزمان در نظر گرفته شد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸