مطالب مرتبط با کلید واژه " تعداد تجمیعی تولید "


۱.

بررسی اثرات فراگیری در محصولات جدید (شرکت صنعت داران افتخاری شیراز)

نویسنده:

کلید واژه ها: منحنی فراگیریاثر فراگیریتعداد تجمیعی تولیدزمان تجمیعی تولیدکاربرد منحنی فراگیری در صنعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۹۴
هدف اصلی این مقاله ارائه کاربرد عملی منحنی فراگیری در خصوص محصولات جدید در ایران است. در این راستا فرآیند فراگیری در سه محصول جدید شرکت صنعت داران افتخاری شیراز تولیدکننده- جعبه های فرهنگی سُک سُک –به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. با استفاده از داده های مربوط به سال 1390 و سال 1391 مربوط به سه محصول جدید شرکت، منحنی فراگیری این محصولات تخمین زده شد و با به کارگیری رگرسیون، اثر فراگیری محصولات و نرخ فراگیری محاسبه گردید.