مجله اقتصادی

مجله اقتصادی

مجله اقتصادی اسفند 1388 شماره 101

مقالات

۱.

آثار واقعی و توزیعی آزادسازی قیمت فرآورده های نفتی: مورد اندونزی

۲.

چاه سیاه یا طلای سیاه؟ اثر قیمت های نفت و گاز بر مالیه عمومی اندونزی

۵.

مروری بر تجربه کشورها در زمینه هدفمند کردن یارانه ها( با تاکید بر اصلاح یارانه مواد غذایی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا)

۷.

نظام پرداخت یارانه حاملهای انرژی: مشکلات و ضرورت بازنگری آن

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۲۵