مجله اقتصادی

مجله اقتصادی

مجله اقتصادی فروردین و اردیبهشت 1386 شماره 65 , 66

مقالات

۱.

ارزیابی عملکرد سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی با استفاده از رابطه مبادله

۳.

تحلیل اقتصادی مالیات بر انتقالات فرامرزی و قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف

۴.

ارزیابی ریسکهای مختلف شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های ( 82 - 1387 )

۶.

اعطای جایزه نوبل در اقتصاد به پروفسور ادموند فلپس

۷.

کنترل سرمایه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۲۵