شعرپژوهی (بوستان ادب) - نشریه علمی (وزارت علوم)

شعرپژوهی (بوستان ادب) (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
e-issn: ۲۹۸۰-۷۷۵۱
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۹ مهر ۱۳۷۸
ناشر: دانشگاه شیراز
p-issn: ۲۰۰۸-۸۱۸۳
صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: محمدحسین کـرمی
مدیر اجرایی: صدیقه محمدی
هیئت تحریریه: حسین آقاحسینی، نصراله امامی، سعید حسام پور، اکبر صیادکوه، منیژه عبدالهی، غلامرضا کافی، میرجلال الدین کزازی، علی محمدی، محمد مرادی، زرین واردی*** اعضای هیات تحریریه بین المللی: علی گوزل یوز
آدرس: شیراز، پردیس ارم، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز، دفتر مجله‌ی شعرپژوهی (بوستان ادب)
تلفن: ۰۷۱۳۶۱۳۴۲۸۷
وب سایت: https://jba.shirazu.ac.ir/
پست الکترونیکی: Boostan@rose.shirazu.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵